Betalingsvoorwaarden

Binnen een week na aanmelding ontvangt u van ons een mail met een opdrachtbevestiging en een factuur. De betaling van de factuur dient uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de cursus te zijn voldaan op rekening
NL58 INGB 0005 3581 29
t.n.v. Stichting Rapucation
Tot 14 dagen na de inschrijving is er recht op annulering. Bij ziekte of andere omstandigheden heeft u tot 24 uur voorafgaande aan de cursus de mogelijkheid om een andere cursusdag te kiezen. Bij te late afmelding dient de cursus alsnog te worden betaald. De Stichting Rapucation is geaccrediteerd bij het CRKBO en daarom vrijgesteld van b.t.w.