Je hebt mooie schoenen en sorry

Wietske Tijseen – 14 april 2022

Conflicten tussen leerlingen zijn nooit leuk. Het zorgt voor onrust, verdriet en frustratie. Ook ontstaat er ruis in je lesprogramma omdat je tijd moet besteden aan het oplossen van het conflict en je tegelijkertijd ook de rest van de klas rustig moet zien te houden. Toch zie ik deze situaties als zeer waardevol met meerdere bijvangsten.

In de drukte van alledag heb je weinig tot geen tijd voor individuele gesprekjes met leerlingen, maar daar word je door een onderling conflict toe gedwongen. Dat is wat mij betreft al de eerste bijvangst. Je leert de individuele leerlingen via dit gesprek beter kennen en zij waarderen de tijd die je neemt om naar ze te luisteren. Na dit gesprek kan je elkaar weer makkelijker aanspreken en kun je dezelfde situaties herkennen en voorkomen. Dit versterkt dus de onderlinge relatie.

Daarnaast kan je leerlingen tijdens deze interventie gedrag aanleren waarmee ze constructief conflicten kunnen oplossen én dit gedrag meteen inoefenen  Als het ze lukt écht naar elkaar te luisteren, leren ze meteen dat dé waarheid niet bestaat en de meeste conflicten uit miscommunicatie ontstaan.

Waar ik altijd mee afsluit is elkaar een compliment geven. Als het lukt dit oprecht te doen verdwijnen ook de laatste overgebleven boze gevoelens en kan je het conflict écht loslaten. Dit kan mondeling, of op briefjes. Het leuke aan briefjes is dat je de complimenten kan bewaren en weer teruglezen wanneer je daar de behoefte toe voelt.