Vorm je klas tot een samenwerkende groep

Vriendelijk Orde Houden (VOH) zoekt naar manieren om de band te versterken tussen leerlingen onderling en tussen docent en leerlingen.

Wietske Tijssen – 29 mei 2020 – geactualiseerd augustus 2023

VOH biedt praktische handvatten om de band tussen jou en de leerlingen te versterken bij Kennismaken en Samenwerken. Als je je leerlingen de vrijheid geeft om zelf te beslissen met wie ze samenwerken, is dat geen garantie voor een het ontstaan van een hechte sociale groep. Bestaande samenwerkingsverbanden kunnen werken als een fuik voor de leerlingen. Uit macht der gewoonte blijven ze bij hun eigen groep. Er ontstaan dan meerdere afgezonderde groepen en tussen die groepen kan verwijdering ontstaan. Leerlingen durven en kunnen dan niet meer vrij kiezen met wie ze willen samenwerken.

Overweeg daarom om een groepsproces op gang te brengen waarbij je leerlingen actief kansen biedt om met steeds anderen samen te werken.

Zoek naar mogelijkheden om de traditionele rolverdeling docent-leerling te doorbreken door bijvoorbeeld te stimuleren dat leerlingen expertise met elkaar delen. Stimuleer ook rolwisseling tussen leerlingen. Door ze te laten samenwerken met degenen waar ze normaal gesproken niet mee zouden samenwerken, kun je bestaande vooroordelen van subgroepen ten aanzien van andere subgroepen doorbreken. Zo ontstaat een hecht netwerk.

Bij het hoofdstuk Samenwerken vind je praktijkvoorbeelden waarmee je van je klas een netwerk maakt..

Meer praktijkvoorbeelden uit mijn eigen lespraktijk met groep 6 uit het PO bij Kennismaken.