Blog: De lerende docent

Johan ´t Hart, docent muziek en oprichter van Rapucation, is altijd bezig zijn onderwijs te vernieuwen: hij leest, hij probeert, hij experimenteert en wisselt uit met anderen. In dit blog doet hij verslag van zijn laatste inzichten en ontwikkelingen, of vertelt anekdotes uit zijn eigen klaslokaal.

Ontdek je talent

Ieder mens heeft kwaliteiten. Dat kan ervaring en expertise zijn op een bepaald gebied maar het kan ook een onaangeroerd talent zijn. In mijn ogen is het de taak van een docent om leerlingen de kans te geven hun aanwezige ervaring en expertise…

Vriendelijk en duidelijk

Jarenlang heb ik gezocht naar nieuwe vormen van werken met als doel het doorbreken van hiërarchie en het bevorderen van samenwerking. Met de Stichting Rapucation heb ik daarvoor diverse initiatieven ondernomen zoals     een twintigtal…

Wat is beter, vriendelijk of streng?

In de gezinnen waar mijn ouders opgroeiden werd af en toe geslagen. Dat was toen nog geen schande maar eerder gebruikelijk. Toen mijn ouders elkaar ontmoetten hebben zij volgens mij afgesproken dat ze hun kinderen nooit zouden slaan. Mijn drie…

Humanisme

Een aantal vragen kwamen bij het lezen van dit boek bij mij op: Waar schoot het humanisme te kort in de periode van de twee wereldoorlogen? Is het mogelijk om de gedachtes van het humanisme te versterken zodat we tegenwicht kunnen bieden aan…

Analogie: staat en onderwijs

Een rustige leraar dwingt respect af door zijn zelfbeheersing. Net als op macro niveau de burger belang heeft bij een gezaghebbende, sterke, vredelievende staat. Steven Pinker beschrijft in "The better angels of our nature - a history…

Uitvinding van de menselijkheid

De Amerikaanse econoom Robert Gordon schreef het boek The Rise and Fall of American Growth. Hierin geeft hij aan dat wij nu in een periode van stagnatie zitten. Tussen 1870 en 1970 plukten mensen de vruchten van de uitvinding en toepassing…

Fluitend naar school

Elke docent krijgt vroeger of later te maken met onplezierige reacties van leerlingen. Ikzelf herinner mij momenten dat ik naar school fietste maar dat mijn maag omdraaide bij de gedachte dat ik een bepaalde klas die dag les moest geven. Tijdens…

Glas in lood

Dionysius de Areopagiet leefde vermoedelijk in de vijfde eeuw na Christus in Syrië. Zijn verzamelde werken zijn recent vertaald door Michiel ter Horst. In de tijd dat Dionysius dit boek schreef, was Syrië het toneel van oorlog en geweld. Dionysius…

Broederschap

Frans de Waal is psycholoog aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links Centre van het Yerkes Primate Center aldaar. Hij schreef het boek "Een tijd voor Empathie".   Uit dit boek een citaat: Van de drie idealen…

Straatmilieu op school

Op 28 januari 2016 was er op het Montessori Lyceum in Amsterdam een conferentie over schoolveiligheid. Als deelnemer bezocht ik de workshop "Incidenten rond identiteit en imago" gegeven door Loubna Tahayekt en Sharon Polak. Loubna gaf in die…