Blog: De lerende docent

Johan ´t Hart, de oprichter van Rapucation, is altijd bezig met onderwijsvernieuwing. Tot 2017 gaf hij muziekles op een middelbare school. Nu geeft hij de cursus Vriendelijk orde houden aan docenten en speelt hij in de Kizzo Band. In dit blog vertelt hij over zijn ervaringen en over zijn laatste inzichten.

Meervoudig continuüm

Evert Bisschop Boele geeft in een artikel met de naam ‘Leren musiceren als sociale praktijk’ aan dat de scheidslijn tussen formeel- en informeel leren minder hard is dan gedacht. Hij beschrijft leren musiceren als een ‘Meervoudig Continuüm’…

Kern Vriendelijk orde houden

Binnenkort verschijnt bij de webwinkel van Vriendelijk orde houden het Cursusboek 2022. Het boek is dit keer in zijn geheel doorgenomen door mijn zus Wiepkje ’t Hart. Zij heeft gelet op taalgebruik en duidelijkheid. Wiepkje is nu een van…

Kuddedieren2

Kuddedieren versie 2 In groepen gedragen wij ons als kuddedieren. De meest dominante persoon bepaalt de sfeer. Als docent ben je aangesteld om een klas te besturen. Het advies van Vriendelijk orde houden is om invloed uit te oefenen op een…

Kwartier vragen beantwoorden

Vandaag heb ik voor het eerst geskypet met studenten van de opleiding Docent Muziek in Groningen. Het betrof een groep studenten uit het tweede jaar van deze opleiding. Een van de studenten had onlangs voor het eerst stagelopen. Ik vroeg…

Informeel leren

Waarom aandacht voor informeel leren? Dit artikel is geactualiseerd op 2 oktober 2021 Informeel leren is het opdoen van kennis en vaardigheden zonder dat je daarbij geholpen wordt door een docent. Het kan bij toeval plaatsvinden of juist…

Het konijn en de veerpont – een opdracht voor schrijvers

Hieronder het begin van een fabel met daarbij uitnodiging om deze fabel af te maken in de geest van Vriendelijk orde houden. Aan de oever van een rivier woonde een konijn die de gewoonte had om met zijn oren te zwaaien naar een leuk konijntje…

Een docent die vreedzaamheid wenst, maakt daarmee orde

Een docent die vreedzaamheid wenst, maakt daarmee orde, niet alleen in het nu maar ook in de toekomst (Orde Maken). Vriendelijk orde houden (VOH) kiest voor deze vreedzame aanpak. Een docent (of schoolleider) die genadeloos straft, kan tegenreacties…