Blog: De lerende docent

Johan ´t Hart, docent muziek en oprichter van Rapucation, is altijd bezig zijn onderwijs te vernieuwen: hij leest, hij probeert, hij experimenteert en wisselt uit met anderen. In dit blog doet hij verslag van zijn laatste inzichten en ontwikkelingen, of vertelt anekdotes uit zijn eigen klaslokaal.

Chinese dromen

VPRO NPO 2 Chinese dromen - 17 november 2019 De interviewer, Ruben, heeft gestudeerd voor arts en spreekt Chinees. In het begin van de uitzending zien we kinderen die meedoen aan een zangwedstrijd. Een meisje dat hieraan deelneemt vertelt…

Gewenst gedrag

Bij Vriendelijk orde houden gebruiken docenten een kader om aan te geven hoe ze met hun leerlingen willen werken. Hierdoor komen talenten van hun leerlingen tot hun recht en kan iedereen zijn wie die is. Docenten vragen van hun leerlingen…

Kader gezocht

Kader is een van de onderwerpen van Vriendelijk orde houden. Docenten gebruiken een kader om aan het begin van een lesperiode aan te geven hoe ze met hun leerlingen willen gaan werken. Bij het opstellen van een kader zoeken zij naar aanwijzingen…

Aanbieden van keuzes

Als leerling kreeg ik naar wat ik mij herinner op school niet veel keuzes aangeboden. Meestal werd werd er centraal iets behandeld en diende je dat na verloop van tijd te kennen. Gelukkig waren er wel een paar momenten in mijn jeugd dat ik…

Keuzevrijheid en zelfsturing

Als leerling kreeg ik, naar wat ik mij herinner, op school niet veel keuzes aangeboden. Meestal werd er centraal iets behandeld en diende je dat na verloop van tijd te kennen. Gelukkig waren er wel een paar momenten in mijn jeugd dat ik mocht…

Bijsturen met Vriendelijk orde houden

Vriendelijk en duidelijk bijsturen van verstoringen van de les Een docent die merkt dat een leerling de les verstoort zal meestal verbaal waarschuwen. Als waarschuwen niet helpt, is de volgende stap vaak strafwerk. Daarmee zet de docent de…

Ontdek je talent

Ieder mens heeft kwaliteiten. Dat kan ervaring en expertise zijn op een bepaald gebied maar het kan ook een onaangeroerd talent zijn. In mijn ogen is het de taak van een docent om leerlingen de kans te geven hun aanwezige ervaring en expertise…

Vriendelijk en duidelijk

Jarenlang heb ik gezocht naar nieuwe vormen van werken met als doel het doorbreken van hiërarchie en het bevorderen van samenwerking. Met de Stichting Rapucation heb ik daarvoor diverse initiatieven ondernomen zoals     een twintigtal…

Wat is beter, vriendelijk of streng?

In de gezinnen waar mijn ouders opgroeiden werd af en toe geslagen. Dat was toen nog geen schande maar eerder gebruikelijk. Toen mijn ouders elkaar ontmoetten hebben zij volgens mij afgesproken dat ze hun kinderen nooit zouden slaan. Mijn drie…

Humanisme

Een aantal vragen kwamen bij het lezen van dit boek bij mij op: Waar schoot het humanisme te kort in de periode van de twee wereldoorlogen? Is het mogelijk om de gedachtes van het humanisme te versterken zodat we tegenwicht kunnen bieden aan…