Blog: De lerende docent

Johan ´t Hart, de oprichter van Rapucation, is altijd bezig met onderwijsvernieuwing. Tot 2017 gaf hij muziekles op een middelbare school. Nu geeft hij de cursus Vriendelijk orde houden aan docenten en speelt hij in de Kizzo Band. In dit blog vertelt hij over zijn ervaringen en over zijn laatste inzichten.

Het konijn en de veerpont – een opdracht voor schrijvers

Hieronder het begin van een fabel met daarbij uitnodiging om deze fabel af te maken in de geest van Vriendelijk orde houden. Aan de oever van een rivier woonde een konijn die de gewoonte had om met zijn oren te zwaaien naar een leuk konijntje…

Een docent die vreedzaamheid wenst, maakt daarmee orde

Een docent die vreedzaamheid wenst, maakt daarmee orde, niet alleen in het nu maar ook in de toekomst (Orde Maken). Een docent (of schoolleider) die genadeloos straft, kan tegenreacties verwachten. Deze boodschap pas bij Vriendelijk orde houden…

Changing education paradigms

In een video uit 2010 constateert Ken Robinson dat aan het onderwijs verouderde principes ten grondslag liggen. Hij stelt vragen maar biedt geen oplossingen. Vriendelijk orde houden in de klas is op zoek naar antwoorden op zijn vragen en…

Handelingsladder

Bijgewerkt juni 2021 Als je ervaring opdoet met aan- en bijsturen op de manier van Vriendelijk orde houden (VOH), kun je een aantal woorden en gedragingen vermijden:  Waarschuwen, boos kijken, conflict, escalatie, stemverheffing, fronzen.…
Cursusboek Vriendelijk Orde Houden in de Klas

Harry, Meghan en Vriendelijk orde houden

Onze felicitaties gaan uit naar Harry en Meghan die kiezen voor een leven met het heft in eigen handen (Leerlinggestuurd onderwijs). Wij zijn vereerd met de uitnodiging van The Firm. Daar gaat het nodige mis op het gebied van vriendelijk…

Omgaan met verstoringen van de les: Koektrommel

Voor een leerling kan het sociaal gezien interessant zijn om jouw gezag te betwisten. Daarmee verwerft deze leerling gezag, zijn medeleerlingen zien hem of haar als moedige en dappere strijder die het onrecht dat hen wordt aangedaan, de verplichting…

De les begint

Op de site van Vriendelijk orde houden (VOH) introduceren wij een aantal nieuwe begrippen, producten en gebaren. Deze begrippen geven wij aan met een hoofdletter. Deze begrippen horen bij het geven aanwijzingen met lichaamstaal en het aansturen…