Blog: De lerende docent

Johan ´t Hart, docent muziek en oprichter van Rapucation, is altijd bezig zijn onderwijs te vernieuwen: hij leest, hij probeert, hij experimenteert en wisselt uit met anderen. In dit blog doet hij verslag van zijn laatste inzichten en ontwikkelingen, of vertelt anekdotes uit zijn eigen klaslokaal.

Humanisme

Johan 't Hart Een bespreking van het boek 'Alles doet mee aan de werkelijkheid'  Scheffer (2013) Een aantal vragen kwamen bij het lezen van dit boek bij mij op: Waar schoot het humanisme te kort in de periode van de twee wereldoorlogen?…

Analogie: staat en onderwijs

Johan 't Hart, Een leerling heeft belang bij een rustige leraar. Net als op macro niveau de burger belang heeft bij een gezaghebbende, sterke, vredelievende staat. Steven Pinker beschrijft in "The better angels of our nature - a history…

Uitvinding van de menselijkheid

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en in mei 2020 herzien. Klik op deze link voor de nieuwe versie. In de nieuw versie zijn recente ontwikkelingen meegenomen.

Fluitend naar school

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Elke docent krijgt vroeger of later te maken met onplezierige reacties van leerlingen. Ikzelf herinner mij momenten dat ik naar school fietste maar dat mijn…

Glas in lood

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Dionysius de Areopagiet leefde vermoedelijk in de vijfde eeuw na Christus in Syrië. Zijn verzamelde werken zijn recent vertaald door Michiel ter Horst. In de tijd…

Broederschap

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Frans de Waal is psycholoog aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links Centre van het Yerkes Primate Center aldaar. Hij schreef het…

Straatmilieu op school

Johan 't Hart, Een artikel geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Op 28 januari 2016 was er op het Montessori Lyceum in Amsterdam een conferentie over schoolveiligheid. Als deelnemer bezocht ik de workshop "Incidenten rond identiteit…