Blog: De lerende docent

Johan ´t Hart, de oprichter van Rapucation, is altijd bezig met onderwijsvernieuwing. Tot 2017 gaf hij muziekles op een middelbare school. Nu geeft hij de cursus Vriendelijk orde houden aan docenten en speelt hij in de Kizzo Band. In dit blog vertelt hij over zijn ervaringen en over zijn laatste inzichten.

Wat is beter, vriendelijk of streng?

Johan 't Hart, In de gezinnen waar mijn ouders opgroeiden werd af en toe geslagen. Dat was toen nog geen schande maar eerder gebruikelijk. Toen mijn ouders elkaar ontmoetten hebben zij volgens mij afgesproken dat ze hun kinderen nooit zouden…

Humanisme

Johan 't Hart Een bespreking van het boek 'Alles doet mee aan de werkelijkheid'  Scheffer (2013) Een aantal vragen kwamen bij het lezen van dit boek bij mij op: Waar schoot het humanisme te kort in de periode van de twee wereldoorlogen?…

Analogie: staat en onderwijs

Johan 't Hart, Een leerling heeft belang bij een rustige leraar. Net als op macro niveau de burger belang heeft bij een gezaghebbende, sterke, vredelievende staat. Steven Pinker beschrijft in "The better angels of our nature - a history…

Uitvinding van de menselijkheid

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en in mei 2020 herzien. Klik op deze link voor de nieuwe versie. In de nieuw versie zijn recente ontwikkelingen meegenomen.

Fluitend naar school

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Elke docent krijgt vroeger of later te maken met onplezierige reacties van leerlingen. Ikzelf herinner mij momenten dat ik naar school fietste maar dat mijn…

Glas in lood

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Dionysius de Areopagiet leefde vermoedelijk in de vijfde eeuw na Christus in Syrië. Zijn verzamelde werken zijn recent vertaald door Michiel ter Horst. In de tijd…

Broederschap

Johan 't Hart, Dit artikel is geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Frans de Waal is psycholoog aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links Centre van het Yerkes Primate Center aldaar. Hij schreef het…

Straatmilieu op school

Johan 't Hart, Een artikel geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2020 Op 28 januari 2016 was er op het Montessori Lyceum in Amsterdam een conferentie over schoolveiligheid. Als deelnemer bezocht ik de workshop "Incidenten rond identiteit…