Blog: De lerende docent

Johan ´t Hart, docent muziek en oprichter van Rapucation, is altijd bezig zijn onderwijs te vernieuwen: hij leest, hij probeert, hij experimenteert en wisselt uit met anderen. In dit blog doet hij verslag van zijn laatste inzichten en ontwikkelingen, of vertelt anekdotes uit zijn eigen klaslokaal.

Glas in lood

Dionysius de Areopagiet leefde vermoedelijk in de vijfde eeuw na Christus in Syrië. Zijn verzamelde werken zijn recent vertaald door Michiel ter Horst. In de tijd dat Dionysius dit boek schreef, was Syrië het toneel van oorlog en geweld. Dionysius…

Broederschap

Frans de Waal is psycholoog aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links Centre van het Yerkes Primate Center aldaar. Hij schreef het boek "Een tijd voor Empathie".   Uit dit boek een citaat: Van de drie idealen…

Straatmilieu op school

Op 28 januari 2016 was er op het Montessori Lyceum in Amsterdam een conferentie over schoolveiligheid. Als deelnemer bezocht ik de workshop "Incidenten rond identiteit en imago" gegeven door Loubna Tahayekt en Sharon Polak. Loubna gaf in die…