Happy Book

Hoe zorg ik dat mijn leerlingen met een positief gevoel over de schooldag naar huis gaan? Die vraag stelde ik mezelf naar aanleiding van een oudergesprek. De ouders van één van mijn leerlingen gaven aan dat hun kind ongelukkig is in de…

Advies van coach

Een onderdeel van de cursus Vriendelijk orde houden is het geven van advies door de coach. Het onderstaande advies ontving een van de deelnemers aan een cursus: Beste Collega, Hartelijk bedankt voor jouw reactie. Fijn te horen dat het…

Nieuwe coach Vriendelijk orde houden Primair Onderwijs

Na zo'n tien jaar voor Rapucation te hebben gewerkt, vele lessen te hebben geobserveerd, leerkrachten te hebben gesproken en muzieklessen te hebben gegeven wist ik het zeker: onderwijs, een mooier vak bestaat er niet. Iedere dag weer zoeken…

Streng of vriendelijk+duidelijk

Aan het begin van een cursus Vriendelijk orde houden beschrijft elke deelnemer een situatie die te maken heeft met orde houden. Vaak geven ze dan aan welk advies ze op hun school kregen om hun problemen aan te pakken. Dit advies luidt doorgaans:…

Opleiding Docent Muziek Groningen

Op verzoek van Kees van der Meer, docent aan de opleiding Docent Muziek, geeft Johan ’t Hart op donderdag 23 januari les aan de studenten die deze opleiding volgen aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Het verzoek was of Johan iets…

Oosterlicht College Vianen

Een docent van het Oosterlicht College in Vianen vond op internet de cursus Vriendelijk orde houden. Zij wilde zich opgeven maar voordat ze dat deed, vroeg ze haar collega's wie ook wilde deelnemen. Er bleek animo voor te zijn. Dertien docenten…

Gastles op de HvA op 4 december 2019

Johan ’t Hart en Rense Houwing gaven een gastles op de HvA. Daarbij gaven zij een introductie én een demonstratie van Vriendelijk orde houden met behulp van het programma Mentimeter aan een groep tweedejaars studenten van de Docentenopleiding…

Consequent

De overeenkomst tussen alle cursisten van Vriendelijk orde houden is dat ze stappen willen zetten op het gebied van orde houden waardoor ze zich prettiger voelen en meer resultaat boeken. Tijdens een cursus komen verschillende invalshoeken aan…

Lief en duidelijk

Miranda van Tetering werkt als sportbegeleider met mensen met een beperking. Zij geeft aan dat ze als trainer lief en duidelijk is (Vergelijk dit met Vriendelijk en duidelijk bij VOH),

Puber in huis

In dit artikel dat is verschenen in de Leeuwarder Courant van 7 oktober 2019 geef Marina van der Wal aan dat grenzen stellen belangrijk is. In het laatste deel komt naar voren dat de grootste angst van ouders is dat ze geen contact hebben…