100 dagen voor de klas

VPRO Tegenlicht Een nieuwe cursist gaf zich op voor de onlinecursus Vriendelijk orde houden. Zij gaf mij de tip om de uitzending te bekijken ‘100 dagen voor de klas’ te zien bij VPRO Tegenlicht. In die uitzending gaan Tim den Besten en…
,

Autoritatief

Johan 't Hart, Tijdens een online cursus Vriendelijk orde houden viel de term Autoritatief. Bij Wikipedia troffen we deze definitie aan: Een autoritatieve opvoeding is een opvoedingsstijl die zowel betrokken, begripvol en accepterend als…

Happy Book

Wietske Tijssen, Hoe zorg ik dat mijn leerlingen met een positief gevoel over de schooldag naar huis gaan? Die vraag stelde ik mezelf naar aanleiding van een oudergesprek. De ouders van één van mijn leerlingen gaven aan dat hun kind…

Advies van coach

Johan 't Hart, Een onderdeel van de cursus Vriendelijk orde houden is het geven van advies door de coach. Het onderstaande advies ontving een van de deelnemers aan een cursus: Beste Collega, Hartelijk bedankt voor jouw reactie. Fijn…

Nieuwe coach PO

Wietske Tijssen, Na zo'n tien jaar voor Rapucation te hebben gewerkt, vele lessen te hebben geobserveerd, leerkrachten te hebben gesproken en muzieklessen te hebben gegeven wist ik het zeker: onderwijs, een mooier vak bestaat er niet. Iedere…

Werkt streng zijn?

Johan 't Hart Aan het begin van een cursus Vriendelijk orde houden beschrijft elke deelnemer een situatie die te maken heeft met orde houden. Vaak geven cursisten aan welk advies ze op hun school kregen om hun problemen aan te pakken. Dit…

Opleiding Docent Muziek

Johan 't Hart, Op verzoek van Kees van der Meer, docent aan de opleiding Docent Muziek, geef ik op donderdag 23 januari les aan de studenten die deze opleiding volgen aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Het verzoek was of ik…

Oosterlicht College Vianen

Johan 't Hart, Een docent van het Oosterlicht College in Vianen vond op internet de cursus Vriendelijk orde houden. Zij wilde zich opgeven maar voordat ze dat deed, vroeg ze haar collega's wie ook wilde deelnemen. Er bleek animo voor…

Gastles HvA 4 december 2019

Johan 't Hart, In samenwerking met Rense Houwing gaf ik een gastles op de HvA. Daarbij gaven wij een introductie én een demonstratie van Vriendelijk orde houden met behulp van het programma Mentimeter aan een groep tweedejaars studenten…

Consequent

Johan 't Hart, De overeenkomst tussen alle cursisten van Vriendelijk orde houden is dat ze stappen willen zetten op het gebied van orde houden waardoor ze zich prettiger voelen en meer resultaat boeken. Tijdens een cursus komen verschillende…