Cursus Vriendelijk Orde Houden in de Klas

Iedereen die in het onderwijs werkt, wil er plezier in hebben, anders is lesgeven niet vol te houden. De cursus Vriendelijk Orde Houden in de klas (VOH) stelt docenten in staat een positieve leeromgeving te creëren met minder verstoringen. Verstoringen kunnen altijd voorkomen. Met VOH lossen docenten verstoringen op een vriendelijke en duidelijke manier op.

Vanuit ‘Orde Maken‘ onderzoek ik hoe ik een ‘postieve leeromgeving‘ kan creëren.

1 Doel formuleren

Tijdens de cursus onderzoeken coach en cursist welke invalshoeken en modules de cursist kunnen helpen in de toekomst. Eerst vraagt de coach aan de cursist een van de vijf invalshoeken te kiezen, daarna vraagt de coach de cursist een module te kiezen. De cursist geeft eerst aan hoe hij of zij daar mee omgaat en pas daarna geeft de coach, puttend uit eigen ervaring en verwijzend naar orde maken, de cursist een advies. Op deze manier bepaalt de cursist de koers van de cursus. Met deze aanpak is de cursus zowel voor de cursist als voor de coach een avontuur.

Het doel van de coach is samen met de cursist ontbrekende schakels op te sporen om daarmee nieuwe wegen voor de cursist te openen.

2 Duur en begeleiding

De cursus volg je met maximaal twee personen. De cursus duurt vier uur met aansluitend een half jaar begeleiding per mail.

3 Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en is zowel gericht op  studenten, leerkrachten uit het PO, als op docenten uit het VO.

4 Deelnemen

Wie werkzaam is in het onderwijs, wil daar ook plezier aan beleven, anders is les geven niet vol te houden. Bestel een cursus op maat via onze webwinkel.

 1. Cursus ‘Vriendelijk Orde Houden in de klas’
 2. Teamcursus ‘Vriendelijk Orde Houden in de klas’. De Teamcursus biedt VOH alleen aan in Nederland.

In de webwinkel ziet u een beschrijving van het product en onze algemene voorwaarden.

5 Tekenfilm: Vriendelijk + Duidelijk

De onderstaande film laat zien hoe je een groep succesvol kunt leiden door de invalshoek ‘Vriendelijk’ te combineren met de invalshoek ‘Duidelijk’. Geen vriendelijkheid zonder duidelijkheid (=toegeeflijk) en geen duidelijkheid zonder vriendelijkheid (=streng), maar de combinatie van beide aspecten: vriendelijk én duidelijk.

Bekijk ook deze drie introductievideo’s

Nederlandstalig

6 Lichaamstaal

Tijdens de cursus Vriendelijk Orde Houden introduceert de coach een aantal gebaren en vraagt wat deze kunnen betekenen. Een aantal van de door VOH gebruikte gebaren blijkt ook zonder uitleg al direct duidelijk.

7 Rollenspel

Tijdens de cursus demonstreert de coach eerst hoe je een leerling die jou stoort tijdens uitleg aanstuurt. Jij speelt dan de leerling die stoort. Daarna draaien we de rollen om.

Met deze ‘spiekbrief’ met de verschillende stappen waarmee je een verstoring oplost, gaan we aan de slag.

Spiekbrief bij frontaal lesgeven

Wat doe je als een leerling je les verstoort?

 1. Onderbreek je uitleg, sta stil, kijk de leerling die stoort ontspannen aan (wacht even).
  Stopt de leerling met storen, geef dan een knikje met je hoofd en ga je verder met je uitleg.
 2. Zet één stap in de richting van de leerling en sluit het andere been aan (wacht even).
  Stopt de leerling met storen, geef dan een knikje met je hoofd en ga je verder met je uitleg.
 3. Maak deze gebaren: attentie en stop.
  Stopt de leerling, dan bedank je met het gebaar duim omhoog. Je gaat verder met je uitleg.
 4. Zet het Telraam één afbeelding verder, pak het Tipboek en loop naar de leerling.
  Spreek de tip uit: “graag opletten” en schrijf die in je Tipboek.
  Stopt de leerling met storen, geef dan een knikje met je hoofd en ga je verder met je uitleg.
 5. Deel een Tijdrovende opdracht uit met compassie: Ik moet je nu helaas deze opdracht geven, stop de opdracht in je tas.
  Is de opdracht in de tas, geef dan een knikje met je hoofd en ga je verder met je uitleg.
  Protesteert een leerling, dan zeg je: “Je kunt nu stoppen met dit gedrag, anders moet ik je helaas een grotere opdracht geven”.
Samenvatting Vriendelijk Orde Houden in de Klas

Afbeelding 12: Samenvatting Vriendelijk Orde Houden in de Klas

8 Testimonials

Vriendelijk Orde Houden (Orde maken) is inmiddels succesvol toegepast door leerkrachten, docenten en begeleiders van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, de lerarenopleiding, door leraren die een speciaal vak geven op de basisschool, bij de opvang van lessen die uitvallen en bij naschoolse opvang.

Met Vriendelijk Orde Houden sturen docenten gedrag bij op een vriendelijke manier. Daardoor blijven zij met hun leerlingen in verbinding. Daarnaast creëren zij een uitdagende leeromgeving waarbinnen talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie hij is. Vele cursisten beschrijven op deze site wat Vriendelijk Orde Houden voor hen betekent.

De rust en reflectie die achter de aanpak van Vriendelijk Orde Houden zit, is goed voor de kinderen en voor mij. We zijn nog niet waar ik wil zijn maar ik ben al veel minder moe”.

Ervaringsverhalen

Meer lezen over ervaringen van docenten met Vriendelijk Orde Houden? Lees dan de onderstaande testimonials. Deze rubriek is terug te vinden bij het tabblad nieuws onder het kopje Testimonials.