Implementeren

Vriendelijk orde houden stelt docenten en schoolleiding in staat om efficiënt samen te werken bij het bijsturen van gedrag van leerlingen én biedt kansen om het onderwijs inhoudelijk interessant te maken voor docent en leerling. Het initiatief voor de implementatie van Vriendelijk orde houden in de klas kan komen van docenten, schoolleiding, leerlingen, studenten, lerarenopleidingen of van de ouders.

3.1 Inleiding implementeren

Bij de opvoeding zijn meerdere partijen betrokken. Kinderen krijgen naast hun ouders ook te maken met leerkrachten, docenten, schoolleiding en onderwijs ondersteunend personeel. Daarnaast valt ook nog te denken aan studenten en lerarenopleidingen. Wie van al deze betrokkenen neemt het initiatief voor Vriendelijk orde houden in de klas? In dit hoofdstuk lees je hoe het is om vanuit deze verschillende invalshoeken te starten met Vriendelijk orde houden in de klas.

Lees meer

3.2 Docenten en Leerkrachten

Het initiatief om Vriendelijk orde houden te implementeren kan komen van een docent of van de schoolleiding. In beide gevallen is samenwerking van docent en schoolleiding noodzakelijk. Nu volgt een beschrijving van deze samenwerking gezien vanuit het perspectief van de docent.

Lees meer

3.3 Schoolleiding

Het initiatief om Vriendelijk orde houden te implementeren kan komen van de schoolleiding of van een docent. In beide gevallen is samenwerking van docent en schoolleiding noodzakelijk. Nu volgt een beschrijving van deze samenwerking gezien vanuit het perspectief van de schoolleiding.

Lees meer