Orde houden

In het hoofdstuk Orde houden in de klas reiken we handvatten aan, waarmee het voor docenten en leerkrachten mogelijk wordt, om vriendelijk, duidelijk en effectief het gedrag van leerlingen bij te sturen wanneer dit nodig is.

2.1 Orde houden – inleiding

Vriendelijk orde houden helpt docenten om vriendelijk te blijven bij Orde Maken en Orde Houden. Boosheid ligt vooral op de loer bij Orde Houden. Boosheid doet niet alleen iets met jezelf, maar ook iets met je leerlingen. Als je boos bent, verbreek je de band met je leerlingen en schaad je hun vertrouwen in jou. Met de aanwijzingen in dit hoofdstuk is het mogelijk om boosheid definitief te vermijden.

lees meer

2.2 Beperk het aantal tips

Het beperken van tips levert een veilig klimaat én voorspelbaar gedrag van de docent op. De toepassing van het beperken van tips geldt voor frontale situaties, zelfstandig werken én huiswerk maken.

lees meer

2.3 Tijdrovende opdracht

Een docent gebruikt een Tijdrovende opdracht om gedrag van leerlingen bij te sturen. Deze opdracht maakt de leerling buiten de les en hij levert de opdracht in op een met de docent afgesproken moment.

Lees meer

2.4 Protocol

Bij de aanpak van Vriendelijk orde houden is de samenwerking tussen docent en schoolleiding vastgelegd in een Protocol. Deze samenwerking zorgt ervoor dat een leerling een Tijdrovende opdracht altijd inlevert.

lees meer

2.5 Interventiepalet

Orde houden doe je bij Vriendelijk orde houden op een gestructureerde manier. Bij het onderwerp interventiepalet zie je hoe verschillende componenten bijdragen aan het bijsturen van leerlingen op een vriendelijke en duidelijke manier.

lees meer