Orde houden

In het hoofdstuk Orde houden in de klas reiken we handvatten aan, waarmee het voor docenten en leerkrachten mogelijk wordt, om vriendelijk, duidelijk en effectief het gedrag van leerlingen bij te sturen wanneer dit nodig is.

2.1 Orde houden – inleiding

Vriendelijk orde houden helpt docenten om vriendelijk te blijven bij Orde Maken en Orde Houden. Boosheid ligt vooral op de loer bij Orde Houden. Boosheid doet niet alleen iets met jezelf, maar ook iets met je leerlingen. Als je boos bent, schaad je het wederzijds vertrouwen en beschadig je de band met je leerlingen. Met de aanwijzingen in dit hoofdstuk is het mogelijk om boosheid definitief te vermijden.

lees meer

2.2 Beperk het aantal tips

De docent beperkt het aantal Tips en daarmee ook de ruimte die leerlingen krijgen om de les te verstoren. Daarmee beperkt de docent ook de onrust die aan- en bijsturen met zich meebrengt. De manier waarop de docent het aantal Tips beperkt verschilt per toepassing: Frontaal lesgeven, zelfstandig werken en huiswerk maken.

lees meer

2.3 Tijdrovende opdracht

De docent gebruikt een Tijdrovende opdracht om gedrag van leerlingen bij te sturen. Deze opdracht maakt de leerling buiten de les en levert de opdracht in op een met de docent afgesproken moment.

Lees meer

2.4 Protocol

Een Protocol beschrijft de samenwerking tussen docent en schoolleiding met als doel dat leerlingen een Tijdrovende opdracht altijd inleveren. Zo los je problemen op en vermijd je conflicten.

lees meer

2.5 Interventiepalet

De docent stuurt op een vriendelijke en duidelijke manier het gedrag van leerlingen aan- of bij met behulp van het Interventiepalet waarin alle manieren om aan- en bij te sturen schematisch zijn weergegeven. Leerlingen die gedrag vertonen dat niet past bij het Kader stuurt de docent bij met de  laatste tredes van de Handelingsladder.

lees meer