Checklist voor motivatiecoach

Je maakt orde met de vijf invalshoeken van Vriendelijk orde houden in de klas. Met de invalshoek Lesinhoud stimuleer je de intrinsieke motivatie van leerlingen, samenwerking en rolwisseling. Jij stelt je daarbij op als coach.

De rol die je hebt als docent als je bezig bent met het versterken van intrinsieke motivatie van je leerlingen zou je ‘motivatiecoach‘ kunnen noemen. In die rol pas je de vijf invalshoeken van Vriendelijk orde houden toe. Nu volgt een checklist met vragen voor wie hiermee aan de slag wil gaan.

Credits

Ruben van den Broek – Docent economie en docentenopleider. Ruben vond de term ‘Motivatiecoach’ passen bij VOH. Deze term hebben wij van hem overgenomen.