Samenvatting VOH

Een samenvatting van alle belangrijke aspecten om Vriendelijk orde te houden in de klas (VOH). Deze aspecten komen uitgebreid aan bod in de cursus en zijn online op deze site te bekijken bij de verschillende onderwerpen.

Met de invalshoeken van VOH nodig je je leerlingen én jezelf uit om op een vriendelijke, duidelijke en uitdagende manier aandacht te besteden aan de drie domeinen van het onderwijs: Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming (Gert Biesta).

Cursus en cursusmateriaal

Op de site van Vriendelijk orde houden (VOH) schrijven je je in (docenten en leerkrachten) voor een (online) cursus met als voornaamste doel een betere verstandhouding met je leerlingen. Ook is het mogelijk het cursusboek of een gratis digitale  introductiefolder te bestellen. Alle informatie die bij de cursus aan de orde komt, is vrij toegankelijk op deze site. Met VOH ontvangen je je klas met een vriendelijke houding en stel je direct een gemeenschappelijk kader vast dat je nog voor de les aan de muur hangt  (Vriendelijk en duidelijk). Je stuurt je leerlingen vervolgens aan en indien nodig ook bij (Aansturen en bijsturen). Aansturen kost een leerling geen tijd, bijsturen wel. Tijdens het bijsturen vraag je een leerling om mee te denken met het oplossen van een verstoring. De oplossing die de leerling verzint is tevens een blijvende afspraak met jou. Vandaar dat VOH effectief is. Als je lessen hierdoor beter verlopen, krijgt je ruimte voor de invalshoek ‘Lesinhoud‘. waarbij je je leerlingen de ruimte geeft om keuzes te maken. Je vraagt je leerlingen om met de geboden vrijheid op een verantwoordelijke manier om te gaan.

Het effect van deze aanpak

 1. Je stem verheffen om de aandacht te krijgen en leerlingen verbaal waarschuwen is niet meer nodig.
 2. Jij handelt de meeste verstoringen zonder tussenkomst van de leiding af.
 3. De opdracht die de leerlingen tijd kost, de Tijdrovende opdracht, leveren de meeste de leerlingen op tijd in.
 4. Een leerling die de opdracht niet inlevert, levert deze volgens afspraak in bij de schoolleiding. Daarmee voorkomt je  escalatie tussen jou en leerling.
 5. De rest van de klas merkt weinig van de stappen 1 tot en met 3 en werkt rustig door.
 6. Je einddoel is een hechte groep waarbij iedereen met elkaar kan samenwerken en van elkaar kan leren.

Aandachtspunten

 1. Het kader kun je zelf samenstellen of gezamenlijk opstellen met je team of met de schoolleiding.
 2. Je verbale uitleg vul je aan met aanwijzingen met lichaamstaal.
 3. Met deze aanpak los je de meeste problemen zelf op. Hiervan profiteert iedereen, ook de leerlingen, de leiding en de ouders.
 4. Met VOH betrek je alle geledingen bij het onderwijs: docent, ouders en schoolleiding en indien nodig het zorgteam: It takes a village to raise a child.
 5. Onvrede en boosheid bij zowel leerlingen verdwijnt geleidelijk.

Zelf geen aanleiding geven tot verstoringen

 1. Duidelijkheid ontstaat door een gemeenschappelijk kader af te spreken met je klas waar iedereen (dus ook jij) zich aan houdt.
 2. Door de lichaamstaal en het taalgebruik van leerlingen te observeren zie je direct wie zich wel en niet houdt aan het kader. Wie zich wel houdt aan het kader geef je een compliment (duim omhoog), wie dat niet doet stuur je aan of bij. Zowel complimenten geven als het bijsturen doe je indien mogelijk geluidloos met lichaamstaal.
 3. Je duidelijke instructie toon je op het bord. De leerlingen weten wat je van ze verwacht en gaan snel aan het werk (Verwachtingsmanagement).
 4. Je vervangt gesproken instructie zoals :’stop met praten’, ‘draai je om’ ‘let op’, enz door gebaren. Daarmee geeft je het goede voorbeeld. Bij het maken van deze gebaren kijkt je vriendelijk (Gebruik lichaamstaal) en ben je staat tot het reguleren van je eigen energie en die van de leerlingen.
 5. Als een gebaar niet het door jou gewenste effect heeft, geeft je de betreffende leerling een Tip die je noteert. Tijdens frontaal lesgeven noteer je de Tips in je ‘Tipboek’.
 6. Voor iedereen zichtbaar laat je zien hoeveel Tips je al gaf tijdens frontaal lesgeven. Op het bord laat je welke leerlingen deze les op de nominatie staan een Tijdrovende opdracht te krijgen. Daarmee voorkomt het herhaaldelijk aansturen zonder een maatregel te nemen van dezelfde persoon. Door aan te sturen en bij te sturen nodig je leerlingen uit tot gewenst gedrag.

Alle besproken links komen terug in dit overzicht