5. Aansturen en bijsturen

Leerlingen laten hun gedrag bijsturen door de docent. Zij doen dit als ze weten dat het verstoren van de les hun tijd kan kosten of als zij merken dat docenten hen confronteren met hun eigen gedrag. Pas in laatste instantie helpen schoolleiding en/of ouders hieraan mee.