5. Aansturen en bijsturen

‘Orde Houden’ bestaat bij Vriendelijk Orde Houden (VOH) uit twee componenten: ‘Aansturen en Bijsturen’. Met ‘Aansturen’ voorkomt een docent dat een verstoring de les gaat beïnvloeden (Preventief). Met ‘Bijsturen’ lost een docent een verstoring effectief op, zodat deze zich niet herhaalt (Curatief).

 

Aansturen en bijsturen: Inleiding

Ik spreek iedere leerling afzonderlijk aan op gedrag en inzet (Aansturen en Bijsturen). Ook spreek ik de groep als geheel aan op gedrag en inzet. Door aan- en bij te sturen, geef ik duidelijk mijn grens aan en los ik verstoringen van de les vriendelijk en duidelijk op én zorg ik ervoor dat mijn leerlingen aan het werk gaan. Met deze manier van orde houden gaat alle aandacht naar de les en laat ik mij zich niet verleiden tot discussie over de manier waarop ik aanstuur en bijstuur.

Lees meer

5.1 Aansturen

Als ik een leerling aanspreek op gedrag of inzet, stuur ik eerst aan met lichaamstaal. Indien nodig stuur ik daarna deze leerling aan met een Tip. De Tips die ik geef, noteer ik en tel ik. Hiermee geef ik op een vriendelijke en duidelijke manier mijn grens aan. Het resultaat is een les met weinig verstoringen.