5.2.2 Tijdrovende opdrachten VO

In dit hoofdstuk vind je achtereenvolgens drie voorbeelden van reflectieveverslagen : Twee bij frontaal lesgeven (groot en klein) en één bij zelfstandig werken (klein) . Verder vind je er een combinatie van een schrijfopdracht en een reflectieverslag gemaakt door Stephan Dinkgreve

Klein reflectieverslag (bij frontaal lesgeven)

(Download hier als document)

De docent aan het woord over de Engelse les

“Als docent wil ik mijn passie voor taal in het algemeen en voor de Engelse taal in het bijzonder met jullie delen. In mijn lessen staat het gebruik en de rijkdom van de taal centraal. Als ik mijn passie voor de (Engelse) taal aan jullie kan overdragen en jullie daar ook enthousiast over zijn, dan gaat het leren voor mijn vak als vanzelf.

Dat lukt als iedereen rekening met elkaar houdt, vriendelijk is, aandacht heeft voor elkaar en naar elkaar luistert. Daarom beperk ik het aantal tips op het gebied van ‘orde houden’ tot maximaal drie per les. Bij die derde tip ontvang je deze opdracht.”

Als voorbereiding op het gesprek schrijf je een nette, handgeschreven brief met de onder­staande indeling. Dit reflectieverslag lever je in op de afgesproken tijdstip en plaats en het blijft daarna in mijn bezit. Schrijf het dus niet in je schrift.

[Jouw naam:] …..……………………………………………. Datum: ……………………..

Betreft: Klein reflectieverslag over de bedoeling van de docent en het doel van de les.

Geachte docent,

Alinea 1 (70 woorden): Wat was de aanleiding voor deze opdracht?
Alinea 2 (20 woorden): Waarom wil ik (de docent) mijn passie overdragen?
Alinea 3 (50 woorden): Hoe ziet de ideale les eruit?
Alinea 4 (100 woorden): Is er nog iets dat je tegen mij (de docent) wilt zeggen over wat er gebeurd is?
Zijn er goede voornemens die je waar kunt maken?
Kan ik (de docent) vanaf dit moment op jouw medewerking rekenen?
Eindig met een passende slotzin.

Hoogachtend,
………………………………. [= Jouw handtekening]

Mocht het niet lukken om dit reflectieverslag op tijd af te hebben of lukt het je niet om op tijd te zijn voor het gesprek, lees dan de achterkant.

z.o.z.

Als je het reflectieverslag niet op de afgesproken tijd inlevert, bel ik je ouder(s)/verzorger(s) en neem ik contact op met de afdelingsleider.

Jouw ouders vraag ik of ze jou willen aansporen het verslag de volgende les in te leveren. De afdelingsleider stel ik op de hoogte van het feit dat je het verslag niet hebt ingeleverd.

Aan het begin van volgende les vraag ik of je het verslag bij je hebt. Als dat niet het geval is, vraag ik je het verslag alsnog te maken in dat uur. Ik vraag je ook om aan het einde van de les terug te komen met een uitstuurbriefje.

Als je aan het einde van de les het verslag en het uitstuurbriefje niet aan mij overhandigt, handelt de afdelingsleider het verder af. Je mag mijn lessen weer volgen als de afdelingsleider dat aangeeft.

Informatie voor ouders/verzorgers:

Docenten die werken met de methode Vriendelijk orde houden geven maximaal drie tips per les. (Tips komen in de plaats van waarschuwingen.) Het kleine reflectieverslag is uitgedeeld na de derde tip. Bij deze methode is het mogelijk dat uw zoon/dochter deze opdracht krijgt terwijl er aan hem/haar slechts één tip is gegeven!

De bespreking van deze opdracht vindt altijd plaats buiten de les. Hier is voor gekozen omdat er dan enige tijd zit tussen de aanleiding voor het reflectie­verslag en de bespreking daarvan. De leerling en de docent hebben hierdoor beiden de tijd om weloverwogen de aanleiding voor het verslag te bespreken. De docent beoordeelt de kwaliteit van het reflectieverslag en de bereid­willigheid van de leerling om tot een oplossing te komen. Met Vriendelijk orde houden streven docenten naar een les met zo min mogelijk tips en verstoringen. Zo staat de lesinhoud centraal.

Het is mogelijk dat uw zoon/dochter van meerdere docenten als opdracht een reflectieverslag of een schrijfopdracht krijgt. Neemt u in dat geval contact op met de afdelingsleider van de school. Het gesprek over het verslag, met als doel het voorkomen van herhaling van verstoring van de les, moet op de afgesproken tijd plaatsvinden.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de betreffende docent.

Groot reflectieverslag (bij frontaal lesgeven)

(Download hier als document)

De docent aan het woord over de Engelse les:

“Als docent wil ik mijn passie voor taal in het algemeen en voor de Engelse taal in het bijzonder met jullie delen. In mijn lessen staat het gebruik en de rijkdom van de taal centraal. Als ik mijn passie voor de (Engelse) taal aan jullie kan overdragen en jullie daar ook enthousiast over zijn, dan gaat het leren voor mijn vak als vanzelf.

Dat lukt als iedereen rekening met elkaar houdt, vriendelijk is, aandacht heeft voor elkaar en naar elkaar luistert. Daarom beperk ik het aantal tips op het gebied van ‘orde houden’ tot maximaal drie per les en tot drie per leerling per periode. Bij die derde tip voor jouzelf in deze periode krijg je deze opdracht.”

Als voorbereiding op het gesprek schrijf je een nette, handgeschreven brief met de onder­staande indeling. Dit reflectieverslag lever je in op de afgesproken tijdstip en plaats en het blijft daarna in mijn bezit. Schrijf het dus nietin je schrift.

[Jouw naam:] …..……………………………………………. Datum: ……………………..

Betreft: Groot reflectieverslag over de bedoeling van de docent en het doel van de les.

Geachte docent,

Alinea 1 (Inleiding) (100 woorden):
Vertel eerst feitelijk wat er gebeurd is. Beschrijf daarna hoe je de situatie ervaren hebt.
Mocht je een beetje boos zijn, vertel dit dan op een fatsoenlijke, nette manier.
Eindig door te zeggen dat je het conflict met mij (de docent) graag wil oplossen.
Alinea 2 (100 woorden):
Welke omstandigheden waren van invloed op jouw gedrag? Werd je gedrag uitgelokt? Had je misschien goede bedoelingen met je gedrag? Of was je gewoon onbedoeld storend bezig? Het is belangrijk dat je over deze dingen eerlijk bent.
Alinea 3 (100 woorden):
Vertel hoe je in de toekomst anders zou kunnen reageren in een soortgelijke situatie. Vertel welk gedrag je gaat vermijden, maar leg vooral ook helder uit hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan de klas. Leg ook uit waarom je dit belangrijk vindt.
Alinea 4 (100 woorden):
Licht toe waarom het niet gelukt is te stoppen met het negatieve gedrag toen je hierop aangesproken werd. Kan ik (de docent) erop vertrouwen dat je in de toekomst wél aanspreekbaar bent op dit soort momenten? Licht toe hoe je hiervoor gaat zorgen.
Alinea 5 (100 woorden):
Is er nog iets dat je tegen mij (de docent) wilt zeggen over wat er gebeurd is?
Zijn er goede voornemens die je waar kunt maken?
Kan ik (de docent) vanaf dit moment op jouw medewerking rekenen?
Eindig met een passende slotzin.

Hoogachtend,
………………………………. [= Jouw handtekening]

Mocht het niet lukken om dit reflectieverslag op tijd af te hebben of lukt het je niet om op tijd te zijn voor het gesprek, lees dan de achterkant: z.o.z.

Als je het reflectieverslag niet op de afgesproken tijd inlevert, bel ik je ouder(s)/verzorger(s) en neem ik contact op met de afdelingsleider.

Jouw ouders vraag ik of ze jou willen aansporen het verslag de volgende les in te leveren. De afdelingsleider stel ik op de hoogte van het feit dat je het verslag niet hebt ingeleverd.

Aan het begin van volgende les vraag ik of je het verslag bij je hebt. Als dat niet het geval is, vraag ik je het verslag alsnog te maken in dat uur. Ik vraag je ook om aan het einde van de les terug te komen met een uitstuurbriefje.

Als je aan het einde van de les het verslag en het uitstuurbriefje niet aan mij overhandigt, handelt de afdelingsleider het verder af. Je mag mijn lessen weer volgen als de afdelingsleider dat aangeeft.

N.B. Als het maken van een groot reflectieverslag niet leidt tot verbetering van je gedrag, loop je de kans om later in het jaar bij nieuwe verstoring van de les een schrijfopdracht te krijgen.

Informatie voor ouders/verzorgers:

Docenten die werken met de methode Vriendelijk orde houden geven maximaal drie tips per les. (Tips komen in de plaats van waarschuwingen.) Het kleine reflectieverslag is uitgedeeld na de derde tip. Bij deze methode is het mogelijk dat uw zoon/dochter deze opdracht krijgt terwijl er aan hem/haar slechts één tip is gegeven!

De bespreking van deze opdracht vindt altijd plaats buiten de les. Hier is voor gekozen omdat er dan enige tijd zit tussen de aanleiding voor het reflectie­verslag en de bespreking daarvan. De leerling en de docent hebben hierdoor beiden de tijd om weloverwogen de aanleiding voor het verslag te bespreken. De docent beoordeelt de kwaliteit van het reflectieverslag en de bereid­willigheid van de leerling om tot een oplossing te komen. Met Vriendelijk orde houden streven docenten naar een les met zo min mogelijk tips en verstoringen. Zo staat de lesinhoud centraal.

Het is mogelijk dat uw zoon/dochter van meerdere docenten als opdracht een reflectieverslag of een schrijfopdracht krijgt. Neemt u in dat geval contact op met de afdelingsleider van de school. Het gesprek over het verslag, met als doel het voorkomen van herhaling van verstoring van de les, moet op de afgesproken tijd plaatsvinden.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de betreffende docent.

Klein reflectieverslag (zelfstandig werken)

Voor leerlingen die eerder in dit blok tijdens zelfstandig werken al twee tips kregen. (Download hier als bestand)

De docent aan het woord over zelfstandig werken

Het is mogelijk om met de hele klas zelfstandig te werken aan oefeningen en aan verschillende onderwerpen als we ons houden aan deze aanwijzingen:

 1. Aan het begin van de les vraagt de docent je je voor te bereiden op de les (iPad, schrift, potlood, pen en/of boek). Bereid je op de gevraagde manier voor op de les.
 2. Vermijd dat je anderen stoort. Praat niet meer, maak niet meer geluid en neem niet meer ruimte in beslag dan wat gepast is bij de gegeven activiteit.
 3. Maak aantekeningen tijdens het zelfstandig werken en overleg schriftelijk als dat kan.

Leerlingen die zich niet houden aan deze aanwijzingen geef ik tips.

Je hebt dit blok tijdens het zelfstandig werken drie tips gekregen. (Tips komen in de plaats van waarschuwingen.) Als voorbereiding op het gesprek met mij schrijf je een nette, handgeschre­ven brief met de onderstaande indeling. Dit Klein reflectieverslag Zelfstandig werken lever je in op de afgesproken tijdstip en plaats en het blijft daarna in mijn bezit. Schrijf het dus niet in je schrift.

[Jouw naam:] …..…………………………………………….    Datum ……………………..

Betreft: Klein reflectieverslag zelfstandig werken.

Geachte docent,

Alinea 1 (70 woorden): Beschrijf twee momenten waarbij ik (de docent) jou heb aangesproken op jouw manier van zelfstandig werken. Waarom werd je aangesproken?
Alinea 2 (40 woorden): Beschrijf in eigen woorden hoe de hele klas goed zelfstandig kan werken.
Alinea 3 (70 woorden): Geef aan welke goede voornemens jij nu hebt waarmee je in de toekomst beter zelfstandig kan werken.
Eindig met een passende slotzin.

Hoogachtend,

………………………………. [= Jouw handtekening]

Mocht het niet lukken om dit reflectieverslag op tijd af te hebben of lukt het je niet om op tijd te zijn voor het gesprek, lees dan de achterkant.

z.o.z.

Als je het reflectieverslag niet op de afgesproken tijd inlevert, bel ik je ouder(s)/verzorger(s) en neem ik contact op met de afdelingsleider.

Jouw ouders vraag ik of ze jou willen aansporen het verslag de volgende les in te leveren. De afdelingsleider stel ik op de hoogte van het feit dat je het verslag niet hebt ingeleverd.

Aan het begin van volgende les vraag ik of je het verslag bij je hebt. Als dat niet het geval is, vraag ik je het verslag alsnog te maken in dat uur. Ik vraag je ook om aan het einde van de les terug te komen met een uitstuurbriefje.

Als je aan het einde van de les het verslag en het uitstuurbriefje niet aan mij overhandigt, handelt de afdelingsleider het verder af. Je mag mijn lessen weer volgen als de afdelingsleider dat aangeeft.

N.B. Als het maken van een klein reflectieverslag niet leidt tot verbetering van je gedrag, loop je de kans om later in het jaar bij nieuwe verstoring van de les een schrijfopdracht te krijgen.

Informatie voor ouders/verzorgers:

Docenten die werken met de methode Vriendelijk orde houden geven maximaal drie tips per les. (Tips komen in de plaats van waarschuwingen.) Het kleine reflectieverslag is uitgedeeld na de derde tip. Bij deze methode is het mogelijk dat uw zoon/dochter deze opdracht krijgt terwijl er aan hem/haar slechts één tip is gegeven!

De bespreking van deze opdracht vindt altijd plaats buiten de les. Hier is voor gekozen omdat er dan enige tijd zit tussen de aanleiding voor het reflectie­verslag en de bespreking daarvan. De leerling en de docent hebben hierdoor beiden de tijd om weloverwogen de aanleiding voor het verslag te bespreken. De docent beoordeelt de kwaliteit van het reflectieverslag en de bereid­willigheid van de leerling om tot een oplossing te komen. Met Vriendelijk orde houden streven docenten naar een les met zo min mogelijk tips en verstoringen. Zo staat de lesinhoud centraal.

Het is mogelijk dat uw zoon/dochter van meerdere docenten als opdracht een reflectieverslag of een schrijfopdracht krijgt. Neemt u in dat geval contact op met de afdelingsleider van de school. Het gesprek over het verslag, met als doel het voorkomen van herhaling van verstoring van de les, moet op de afgesproken tijd plaatsvinden.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de betreffende docent.

Schrijfopdracht/Reflectieverslag

Gemaakt door Stephan Dinkgreve

Download hier als bestand

Naam leerling:…………………………….

□ Klassikale instructie 

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en daarom is het van belang dat we tijdens de klassikale instructie allemaal stil en aandachtig luisteren. Zo blijft het rustig in de klas, kan de docent duidelijk vertellen en kan iedereen goed leren. Ik begrijp dat het niet acceptabel is de les te onderbreken, zelfs als ik een antwoord op een vraag weet. Ook als een andere leerling storend bezig is, snap ik dat ik dit niet moet doen. Als ik me hieraan houd, dan voorkom ik dat ik deze schrijfopdracht krijg.

□  Zelfstandig werken   

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en dus is het van belang dat we tijdens het zelfstandig werken op onze plek zitten en alleen wanneer toegestaan op fluisterniveau overleggen met de leerling naast ons. Zo blijft het rustig in de klas en kan iedereen goed leren. Ik begrijp dat het niet acceptabel is om anderen te storen tijdens het leren, zelfs wanneer ik me er niet aan stoor. Ook als een ander storend bezig is, snap ik dat ik dit niet moet doen. Als ik me hieraan houd, voorkom ik dat ik deze schrijfopdracht krijg.

□  Actieve deelname

Elke leerling heeft recht op een klas met een positieve werksfeer en daarom is het van belang dat iedereen actief deelneemt aan de les. Het is daarom belangrijk dat ik mijn uiterste best doe in de les, mijn huiswerk maak en mijn spullen meeneem. Ook al kan ik met iemand samenwerken of heb ik het huiswerk met een andere leerling gemaakt, het werkt het beste als ik mijn eigen spullen bij me heb en het huiswerk in mijn eigen schrift opschrijf. Als ik me hieraan houd, voorkom ik dat ik deze schrijfopdracht krijg.

Aantal keer met de hand overschrijven:  ……  maal

Lever de schrijfopdracht de volgende les in bij de docent.

Maak de vragen op de andere bladzijde:     □ja       □nee

Handtekening van ouder nodig:    □ja       □nee

Handtekening ouder:

Z.O.Z.

Begrijpen

 1. Benoem het gedrag waarvoor je deze schrijfopdracht hebt gekregen:
  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………….……….…………………………….
 1. Geef een geldige verklaring voor dit gedrag (dus niet: “een ander deed het ook”). …………………………….……………………………
  …………………………….…………………………….…………………….……….…………………………….…………………………….…………………………….
 2. Beschrijf waarom dit gedrag het recht van elke leerling op goed onderwijs en/of een positieve werksfeer in gevaar brengt.
  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………….……….…………………………….
 1. Waarom is het belangrijk dat iedereen (inclusief jijzelf) dit recht heeft?
  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………….……….…………………………….
 2. Welke verantwoordelijkheid moet elk van ons nemen zodat we dit recht kan bestaan.
  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………….……….…………………………….

Oplossen

 1. Beschrijf hoe je je vanaf nu zal gedragen.
  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………….……….…………………………….
 1. Kan de docent je hierbij helpen? Zo ja, hoe dan?
  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………….……….…………………………….
 1. Vertel wat je gaat doen om de relatie met de docent en/of medeleerlingen te herstellen.
  …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………….…….…………………………….
 1. Geef vijf redenen waarom jij een waardevolle toevoeging aan de klas bent. …………………………….……………………………
  …………………………….………………….………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….

Contract

Door dit contract te tekenen, beloof ik dat ik me zal gedragen zoals ik hierboven beschreven heb:

Handtekening ouder: