2. Duidelijk

Duidelijk is een van de vijf invalshoeken van Vriendelijk orde houden (VOH). Docenten maken orde door duidelijk te zijn. Zij bespreken met hun leerlingen het kader en de onderwijsdoelen en geven zo duidelijk aan wat zij van leerlingen verwachten en wat zij willen gaan doen. Ook maken zij duidelijke opdrachten en geven zij voorafgaande aan een werkvorm duidelijk instructie.