2. Duidelijk

Duidelijk is een van de vijf invalshoeken van Vriendelijk Orde Houden (VOH). Docenten maken orde door duidelijk te zijn. Zij bespreken met hun leerlingen het kader. Net als hun leerlingen houden zij zich aan het kader. Op basis van onderwijsdoelen maken ze duidelijke opdrachten. Voorafgaande aan een werkvorm geven zij duidelijk instructie.