3. Lesinhoud

Lesinhoud is een van de vijf invalshoeken van Vriendelijk orde houden (VOH). Bij deze invalshoek richt VOH zich op docenten die ervan overtuigd zijn dat iedereen op zichzelf is aangewezen en dat dit de hoofdzaak is. Die docenten bereiden hun leerlingen voor op die realiteit door hun steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Met die verantwoordelijkheid stellen zij hun leerlingen in staat om op eigen kracht vaardigheden te verwerven. Tijdens het op een eigen manier verwerven van basiskennis en het werken aan eigen projecten, verbinden leerlingen zich met elkaar en met de wereld. Docent en leerlingen beoordelen elkaar. Deze wederzijdse beoordeling versnelt ieders ontwikkeling.