3. Lesinhoud

Lesinhoud is een van de vijf invalshoeken van Vriendelijk orde houden (VOH). Docenten zoeken een balans tussen vrijheid en structuur. Ze enthousiasmeren hun leerlingen en geven hun leerlingen met verschillende werkvormen de kans zich op een volwassen manier met elkaar, met het vak en met de wereld te verbinden. Docent en leerlingen beoordelen elkaar. Deze wederzijdse beoordeling versnelt ieders ontwikkeling.