3. Lesinhoud

‘Lesinhoud’ is een van de vijf invalshoeken van Vriendelijk Orde Houden (VOH). Docenten wisselen docent gestuurd onderwijs (frontaal lesgeven) en leerling gestuurde onderwijs (zelfstandig werken) af. Daarmee helpen ze hun leerlingen op weg én geven zij hun de gelegenheid om zelfstandig vaardigheden te verwerven. Zowel door samenwerking te bevorderen als door een bepaalde manier van beoordelen, verhogen zij de motivatie van hun leerlingen. Docent en leerlingen beoordelen elkaar. Deze wederzijdse beoordeling versnelt ieders ontwikkeling.

3.1 Leerling gestuurd onderwijs

Enerzijds geef ik mijn leerlingen instructie (docent gestuurd onderwijs), anderzijds bied ik hun een leeromgeving waarmee zij constructief met mijn vak aan het werk gaan (leerling gestuurd onderwijs). Tijdens zelfstandig werken vraag ik mijn leerlingen verantwoordelijk om te gaan met de door mij geboden vrijheid. Ik heb er vertrouwen in dat zij met de vrijheid die ik bied op een verantwoordelijke manier omgaan. Zo motiveer ik al mijn leerlingen voor mijn vak.
Tijdens zelfstandig werken maken leerlingen zelf een planning en gaan daar in eigen tempo mee aan de slag. Ik raad mijn leerlingen aan om medeleerlingen en/of deskundigen te raadplegen. In de rol van coach, stel ik mijn leerlingen vooral vragen. Het zelf nemen van beslissingen motiveert mijn leerlingen en zorgt ervoor dat elke leerling als een uniek persoon naar voren komt. In de leeromgeving die ik klaarzet voor mijn leerlingen staan autonomie, competentie en relatie centraal (Ryan en Deci).

Lees meer