3. Lesinhoud

‘Lesinhoud’ is een van de vijf perspectieven van Vriendelijk Orde Houden (VOH). Docenten wisselen docentgestuurd onderwijs en leerlinggestuurd onderwijs af. Met deze invalshoek geven leerkrachten hun leerlingen geleidelijk meer verantwoordelijkheid. Met die verantwoordelijkheid stellen ze hun leerlingen in staat om zelfstandig vaardigheden te verwerven, om in eigen tempo aan eigen projecten te werken. Hierdoor verbinden leerlingen zich met onderwerpen, met elkaar en met de wereld. Docent en leerlingen beoordelen elkaar. Wederzijdse beoordeling en samenwerking versnellen ieders ontwikkeling.

3.3 Beoordeling

Ik beoordeel mijn leerlingen op een manier die hen zelfstandig maakt, die hun intrinsieke motivatie vergroot en die hun resultaten verbetert. Ik vraag mijn leerlingen om mijn stijl van lesgeven en mijn lesmateriaal te beoordelen. Met deze waardevolle informatie van mijn leerlingen verbeter ik mijn lessen.

Lees meer