3. Lesinhoud

‘Lesinhoud’ is een van de vijf perspectieven van Vriendelijk Orde Houden (VOH). Docenten wisselen docentgestuurd onderwijs en leerlinggestuurd onderwijs af. Met dit perspectief geven leerkrachten hun leerlingen geleidelijk meer verantwoordelijkheid. Met die verantwoordelijkheid stellen ze hun leerlingen in staat om zelfstandig vaardigheden te verwerven. Leerlingen werken in eigen tempo aan eigen projecten. Zij verbinden zij zich met onderwerpen, met elkaar en met de wereld. Docent en leerlingen beoordelen elkaar. Wederzijdse beoordeling en samenwerking versnellen ieders ontwikkeling.