6.4.3 Covey voor leerlingen

Hoe 7 gewoonten zorgen voor (persoonlijk) leiderschap bij leerlingen

In Nederland is een aantal scholen gaan werken volgens de principes van Stephen Covey. Zij boek ‘The 7 habits of highly effective people’ is het meest bekroonde leiderschapsboek aller tijden. De theorie achter de zeven eigenschappen is zo simpel en krachtig, dat het zich makkelijk breder laat vertalen. Speciaal voor het onderwijs is oor de FranklinCovey Onderwijsgroep ‘The leader in me’ ontwikkeld, een programma waarin kinderen aangesproken worden op hun talenten en betrokkenheid, waarmee het persoonlijke leiderschap van leerlingen vergroot wordt en leerlingen gewoonten en levensvaardigheden aanleren om zichzelf te ontwikkelen tot succesvolle en gelukkige mensen. (Citaat artikel Cor Verbeek – van twaalf tot achttien september 2013)

In dit artikel staan zeven gewoontes (linker kolom). Hoe vertalen zich die gewoontes naar de manier waarop Vriendelijk Orde Houden werkt?

Gewoonte Toelichting gewoonte Vertaald naar VOH
1 Wees proactief

Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven, ik ben trots op mezelf en neem initiatief.

Doordat leerlingen (een deel van hun) leerproces bepalen, zijn zij eigenaar van de door hun bepaalde resultaten.

Door presentaties leren de kinderen zelf initiatief te nemen en trots te zijn op het resultaat.

2 Begin met het einddoel in gedachten

Ik weet wat ik wil bereiken in het leven, mijn bijdrage in de klas doet ertoe.

Elk blok, kiest een leerling een onderwerp, stelt een doel en maakt een plan voor een presentatie en voert dat uit.

Hoe vaker dit lukt, hoe zelfstandiger een leerling een volgend doel realiseert.

Met veel klasgenoten kan ik goed samenwerken.

3 Belangrijke zaken doe ik eerst

Ik doe belangrijke zaken eerst, ik maak een plan en volg dit plan.

In les 1 lever ik een plan in. Tot les 8 heb ik de tijd dit plan uit te voeren. Hierdoor leer ik plannen en prioriteiten stellen.
4 Denk-win-win

Ik ga ervan uit dat iedereen kan winnen, als er conflicten zijn probeer ik die met respect voor iedereen op te lossen.

Doordat mijn docent op een vriendelijke en duidelijk manier lesgeeft zijn er weinig conflicten. Als een klasgenoot de les verstoort, lost de docent dit op. Op die manier gaan wij allemaal goed met elkaar om.
5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Ik luister echt naar mensen, ik probeer zaken door verschillende brillen te bekijken en te begrijpen.

Persoonlijke verhalen aan elkaar vertellen, zorgt voor bekendheid. Als onbekendheid verdwijnt durft iedereen zich kwetsbaar op te stellen.
6 Creëer synergie

Ik werk samen met anderen, dan bereiken we meer, samen komen we tot een andere oplossingsideeën (1+1=3,10 of soms wel 100).

Netwerken zijn in staat mondiale problemen op te lossen. Daarom stimuleert de docent zijn of haar leerlingen om samen te werken.
7 Houd de zaag scherp

Ik doe regelmatig aan sport, eet gezond en breng tijd door met vrienden. Ik leer niet alleen op school, maar ook thuis en buiten.

Doordat ik zelf onderwerpen kies, deskundigen raadpleeg en er samen met anderen aan werk, werk ik niet alleen op school maar ook thuis aan mijn onderwerp verder. Formeel / informeel leren.