6.1 Checklist voor motivatiecoach

Je maakt orde met de vijf invalshoeken van Vriendelijk Orde Houden in de klas. Met de invalshoek Lesinhoud stimuleer je de intrinsieke motivatie van leerlingen, samenwerking en rolwisseling. Jij stelt je daarbij op als coach.

De rol die je hebt als docent als je bezig bent met het versterken van intrinsieke motivatie van je leerlingen zou je ‘motivatiecoach‘ kunnen noemen. In die rol geef je naast instructie ruimte voor zelfstandig werken en pas je de vijf invalshoeken van Vriendelijk Orde Houden toe. Nu volgt een checklist met vragen voor wie hiermee aan de slag wil gaan.

Kader Hangt er een duidelijk kader aan de muur en is het besproken met de leerlingen?
Kennismaken Bied ik (via mijn vak) mijn leerlingen genoeg gelegenheid kennis te maken met elkaar?
Toon gewenst gedrag Gedraag ik mij in overeenstemming met het kader?
Aansturen
  1. Formuleer ik Tips op een positieve manier én noteer ik deze?
  2. Heb ik een maximaal aantal Tips bij frontale situaties per les met mijn leerlingen afgesproken?
  3. Heb ik een maximaal aantal Tips met mijn leerlingen afgesproken voor zelfstandig werken?
  4. Geef ik voor mijn leerlingen duidelijk aan wanneer mijn grens is bereikt?
Verwachtingsmanagement Is het voor de leerlingen bij elk lesonderdeel duidelijk wat ik van hen verwacht?
Observeren Let ik op lichaamstaal en taalgebruik van leerlingen?
Gebruik lichaamstaal Reageer ik indien mogelijk eerst met lichaamstaal op mijn leerlingen en stuur ik alleen in uitzonderingsgevallen mijn leerlingen verbaal aan?
Leerlinggestuurd onderwijs Bepalen mijn leerlingen (deels) zelf wat ze gaan doen?
Samenwerken Geef ik aan mijn leerlingen genoeg ruimte voor samenwerking en rolwisseling?
Reguleer je energie Weet ik mijn energie, onafhankelijk van de energie van de groep, te reguleren?
Beoordeling Geef ik mijn leerlingen feedback waarmee ze verder kunnen? Stel ik voornamelijk vragen?
Vraag ik mijn leerlingen om suggesties voor het verbeteren van mijn lesmateriaal?
Bijsturen
  1. Heb ik een gele en rode tijdrovende opdracht klaarliggen voor frontaal lesgeven? Heb ik een witte tijdrovende opdracht klaar liggen voor zelfstandig werken?
  2. Heb ik met mijn leidinggevende afspraken gemaakt over het in laatste instantie bij hem/haar inleveren van de Tijdrovende opdracht?
Aansturen en bijsturen Neem ik de stappen van handelingsladder waarmee ik leerlingen bijstuur steeds in dezelfde volgorde van onder naar boven?

Download deze vragenlijst als een startpunt. Na een paar maanden beantwoord je de vragen opnieuw.

Nieuwsbericht door Ruben van der Broek over de term Motivatiecoach

Credits

Ruben van den Broek – Docent economie en docentenopleider. Ruben vond de term ‘Motivatiecoach’ passen bij een docent die lesgeeft op de manier van VOH. Deze term hebben wij van hem overgenomen.