6.1 Checklist voor motivatiecoach

Met de vijf invalshoeken van Vriendelijk Orde Houden in de klas (VOH) maken docenten orde. Op een vriendelijke en duidelijke manier geven docenten instructie en begeleiden zij hun leerlingen tijdens zelfstandig werken. Zij streven ernaar hun leerlingen autonoom, competent en sociaal te maken. Het gehele onderwijsproces  begeleiden zij als coach.

Bij het vergroten van de intrinsieke motivatie van mijn leerlingen noem ik mezelf een ‘motivatiecoach’. In die rol geef ik mijn leerlingen, naast instructie, tijd om zelfstandig te werken. Tijdens het zelfstandig werken maken mijn leerlingen zowel verplichte als zelfgekozen opdrachten.

Nu volgt een checklist voor docenten die met VOH aan de slag willen gaan:

Kader Hangt er een duidelijk kader aan de muur en is het besproken met de leerlingen?
Kennismaken Bied ik (via mijn vak) mijn leerlingen genoeg gelegenheid kennis te maken met elkaar?
Toon gewenst gedrag Gedraag ik mij in overeenstemming met het kader?
Observeren Let ik op lichaamstaal en taalgebruik van leerlingen?
Aansturen en bijsturen Spreek ik elke leerling aan op gedrag en inzet? Spreek ik de groep aan op gedrag en inzet?
Aansturen
  1. Gebruik ik als eerste lichaamstaal om aan te sturen?
  2. Formuleer ik Tips op een positieve manier én noteer ik deze?
  3. Heb ik een maximaal aantal Tips bij frontale situaties per les met mijn leerlingen afgesproken?
  4. Heb ik een maximaal aantal Tips met mijn leerlingen afgesproken voor zelfstandig werken?
  5. Geef ik met het telraam aan de groep duidelijk aan wanneer mijn grens is bereikt?
Bijsturen
  1. Heb ik een ‘Brief over toekomstig gedrag’ klaarliggen voor frontaal lesgeven afgedrukt op geel en oranje paier? Heb ik een  ‘Brief over toekomstig gedrag’ klaar liggen voor zelfstandig werken afgedrukt op wit paper?
  2. Heb ik met mijn leidinggevende afspraken gemaakt over het in laatste instantie bij hem/haar inleveren van de ‘Brief over toekomstig gedrag’?
Verwachtingsmanagement Is het voor de leerlingen bij elk lesonderdeel duidelijk wat ik van hen verwacht?
Leerlinggestuurd onderwijs Bepalen mijn leerlingen (deels) zelf wat ze gaan doen?
Samenwerken Geef ik aan mijn leerlingen genoeg ruimte voor samenwerking en rolwisseling?
Reguleer je energie Weet ik mijn energie, onafhankelijk van de energie van de groep, te reguleren?
Beoordeling Geef ik mijn leerlingen feedback waarmee ze verder kunnen? Stel ik voornamelijk vragen?
Vraag ik mijn leerlingen om suggesties voor het verbeteren van mijn lesmateriaal?

Download deze vragenlijst als een startpunt. Na een paar maanden beantwoord je de vragen opnieuw.

Nieuwsbericht door Ruben van der Broek over de term Motivatiecoach

Credits

Ruben van den Broek – Docent economie en docentenopleider. Ruben vond de term ‘Motivatiecoach’ passen bij een docent die lesgeeft op de manier van VOH. Deze term hebben wij van hem overgenomen.