Vriendelijk: inleiding

Op deze pagina

 1. Belang van vriendelijk
  1.1 Vriendelijk
  1.2 Niet vriendelijk
  1.3 Starten met vriendelijk
 2. Samenvatting
 3. Credits

‘Vriendelijk’ is één van de vijf invalshoeken van Vriendelijk Orde Houden (VOH). Docenten geven op een vriendelijke manier les en maken daarmee orde. Zij geven bewust het goede voorbeeld en zijn hierop aanspreekbaar. Zij creëren een goede sfeer en geven gelegenheid om samen te werken. Zo leert iedereen elkaar steeds beter kennen.

Ik geef op een vriendelijke manier les en merk dat de meeste leerlingen mijn voorbeeld volgen. Door vriendelijk les te geven voorkom ik verstoringen. Als een leerling toch de les verstoort, stuur ik gedrag ook weer op een vriendelijk manier aan- of bij. Het sociale aspect staat in mijn lessen voorop.  Als iedereen vriendelijk is, voel je je thuis .

Verwar vriendelijkheid niet met zwakte”. – Rihanna

Huidige aanpak:

Hoe vriendelijk ben ik nu?

Toekomstige aanpak:

Hoe vriendelijk wil ik in de toekomst zijn?

Introductievideo

Link naar drie Introductievideo’s

Bekijk ter introductie ook onze tekenfilm

Voorbeelden

Cursist aan het woord:

“Vriendelijkheid is niet mijn zwakte, maar juist mijn kracht” – Stephanie Heeren docent Nederlands.

Meer Testimonials van cursisten

Inleiding

Vriendelijkis eerste van de vijf invalshoeken van Vriendelijk Orde Houden (VOH).

Afbeelding 7: vriendelijk (overzicht)

Met de invalshoek ‘Vriendelijkbespreken we hoe je het juiste voorbeeld geeft en welke impact dat heeft op je leerlingen. De eerste drie modules van ‘Vriendelijk’ hebben te maken met jou voorbeeldfunctie.

 1. In de module ‘Toon gewenst gedrag’ lees je hoe belangrijk het is om een vriendelijke houding te behouden, zelfs in uitdagende situaties.
 2. In de module ‘Aanwijzingen met lichaamstaal’ bespreken we hoe je met je leerlingen communiceert door middel van gebaren.
 3. Als je naast het geven van verbale instructie ook non-verbaal communiceert, letten je leerlingen beter op. Met de module ‘Reguleer je energie’ kun je een klas kalmeren of activeren door je bewust je emoties reguleert.

De vierde module ‘Kennismaken’ behandelt hoe je studenten in verschillende rollen in staat stelt een band met elkaar op te bouwen. Als onbekendheid verdwijnt, durft iedereen zich kwetsbaar op te stellen. De samenwerking verbetert als leerlingen elkaar op een positieve manier leren kennen.

Vriendelijkheid is niet genoeg. VOH raadt aan om vriendelijkheid te combineren met duidelijkheid (Kader). Zo voorkom je dat je vriendelijk verwart met soft. Door vriendelijk en duidelijk te zijn, voorkom je verstoringen (preventief).

1 Belang van vriendelijk

1.1 Vriendelijk

Wij imiteren elkaars gedrag. Maak van die neiging gebruik door je op een vriendelijk manier op te stellen. De meeste leerlingen nemen dan jouw vriendelijke houding over. Slechts een paar leerlingen die niet geloven dat hun docent werkelijk vriendelijk is, zullen de les af en toe verstoren.

De pedagoog Philippe Meirieu geeft aan dat het de plicht is van ouders en docenten om weerstand te bieden tegen impulsen van het kind:

De onderwijzer zal het kind geduldig moeten vergezellen op de weg van het leren uitstellen: hij zal het kind moeten leren om niet impulsief direct op alles te reageren met geweld of frustratie. Hij zal het kind moeten leren de tijd te nemen om zichzelf vragen te stellen, te anticiperen, te reflecteren, zijn impulsen te beheersen en zo zijn wilskracht op te bouwen.” Meirieu (2016)

Als het je lukt om tijdens het ‘weerstand bieden aan impulsen van het kind’ vriendelijk te blijven en om leerlingen die dat nodig hebben daarbij te begeleiden, dan kun je ongestoord lesgeven.

Afbeelding 10: de meeste leerlingen nemen jouw gedrag over

1.2 Niet vriendelijk

Als je op onrust van leerlingen met onrust reageert, als je de onrust van je leerlingen letterlijk spiegelt, geef je op dat moment niet het goede voorbeeld. De kans dat je onrustig reageert is groot omdat wij van nature elkaar gedrag imiteren. Stel je je onvriendelijk op dan is te verwachten dat je leerlingen zich naar jou toe en naar hun medeleerlingen ook onvriendelijk zullen opstellen. Het is dan minder eenvoudig om gedrag van leerlingen bij te sturen en er ontstaat een grimmige sfeer. Daar heeft iedereen last van, zowel de leerlingen als jijzelf. Het is zeer vermoeiend om steeds maar boos te zijn. Jouw plezier in lesgeven verdwijnt. Als je boos of bang bent, neem je geen goede beslissingen. Dan is lesgeven vermoeiend.

afbeelding 4: bang en boos

1.3 Starten met vriendelijk

Vriendelijk

Je kunt direct starten met het tonen van een vriendelijke houding. Het advies van VOH is om je vriendelijk op te stellen ook al is de groep onrustig. De eerste indruk die jij wekt, bepaalt hoe je lessen daarna verlopen.

Starten met een vriendelijke houding kan op ieder moment. Direct merk je dat je leerlingen zich naar jou toe ook vriendelijk gaan opstellen. Vergeet niet tegelijkertijd duidelijk te zijn. Zonder duidelijk te zijn, ben je al snel té toegeeflijk. Té vriendelijk doet afbreuk aan je les. Vandaar dat je vriendelijk combineert met duidelijk:

+ Duidelijk

Als je voor de eerste keer de aandacht hebt van de groep, bespreek je direct het kader (onderdeel van de invalshoek Duidelijk). Pas dit is besproken en als iedereen weet dat het de bedoeling is om zowel vriendelijk als duidelijk te zijn, begrijpen je leerlingen dat het noodzakelijk is dat jij een leerling die de les verstoort, aanstuurt en/of bijstuurt.

Aan de slag

Als het kader is vastgesteld en je hebt kennisgemaakt met je leerlingen, ga je aan de slag met de inhoud van de les.

Bekijk de overige invalshoeken: Duidelijk, Lesinhoud, Observeren en Aansturen en bijsturen.

2 Samenvatting

Als je zowel vriendelijk als duidelijk bent, geef je ongestoord les.

3 Credits

Peter van der Bosch – Rapper met de artiestennaam Tony Scott Samen met Johan ’t Hart heeft Peter muzieklesgegeven op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. Samen hebben zij 16 projecten op basisscholen en middelbare scholen georganiseerd. Peter was in staat om altijd vriendelijk en rustig te blijven ook al waren de projecten uitdagend. Zijn vriendelijke houding is de grondslag van Vriendelijk Orde Houden.