Cursus

Data
Maandag 15 oktober 2018, 12:30 – 17:00
Vrijdag 23 november 2018, 10:00 – 14:30
Maandag 17 december 2018, 12:30 – 17:00
Vrijdag 25 januari 2019, 10:00 – 14:30
Bij het aanmeldingsformulier ziet u de data tot juli 2019
Bezoekt u de cursus met twee of meer personen? Neem contact met ons op voor een afspraak op een andere dag.

Kosten
€400,-
Dit is inclusief lunch, handleiding, het boek “vrede kun je leren”, één cursusdag en begeleiding

Betaling

-Betalingsvoorwaarden, klik hier
-Iedere docent heeft een persoonlijk scholingsbudget. Vraag uw schoolleiding naar de mogelijkheden.
-Als de betaling is ontvangen, sturen wij u een wachtwoord om in te loggen. U kunt dan voorafgaande aan de cursus het cursusmateriaal bekijken.

Over de cursus

Groepsgrootte
Het aantal deelnemers varieert van een tot zeven personen.

Doel
Het doel is om als docent of schoolleider vriendelijk en duidelijk te zijn én te blijven, ook tijdens het bijsturen.

Doelgroep
Iedere leerkracht, docent (PO, VO, MBO, HBO) of schoolleider kan deelnemen aan de cursus en het bijbehorende natraject. Deze cursus is ook geschikt voor het beroepsonderwijs, voor zij-instromers en voor studenten van lerarenopleidingen.

Duur 
De cursusdag: 4,5 uur.
Persoonlijk natraject: zes maanden.

Inhoud
Een aantal onderwerpen komen aan de orde die bijdragen aan het verbeteren van de sfeer in de klas, aan de taakgerichtheid van de leerlingen en aan de samenwerking binnen de school. Deze onderwerpen vallen uiteen in twee groepen: orde maken en orde houden. Bij deze onderwerpen spelen deze vragen een rol:
-Wat brengt mijn eigen houding teweeg?
-Hoe geef ik voortaan tips in plaats van waarschuwingen?
-Hoe beperk ik het aantal tips?

-Hoe werkt de school tijdens het bijsturen samen met de ouders?
-Wat doe ik met de extra (les)tijd die overblijft?

Cursusmateriaal
Tijdens de cursus krijgt de cursist een handleiding en het boekje “Vrede kun je leren”. Na de cursus staat raadpleegt de cursist informatie op de site over een vriendelijke én duidelijke manier van werken. Een deel van deze informatie gaat over de manier waarop docenten en schoolleiding in samenwerking gedrag bijsturen.

Begeleiding
Iedere cursist krijgt een persoonlijk natraject van een half jaar. Docenten sturen aan het begin en aan het eind van dit traject een film van een les naar de coach ter beoordeling.  Docenten en schoolleiders krijgen advies over het op maat aanpassen of verwerken van het cursusmateriaal naar de coach.  De cursisten ontvangen reacties van de coach per mail.

Diploma
Bij succes ontvangen cursisten een diploma  en onderzoekt de coach of er een mogelijkheid is om op de school waar een cursist werkt collega’s kennis te laten maken met Vriendelijk orde houden.

Tijdsinverstering
De tijdsinvestering verschilt. Deze is afhankelijk van de huidige situatie, van de tijdens de cursus gestelde doelen én van de inzet.

Niveau
Iedereen kan deelnemen.


Vliegtuigje
Wilt u Vriendelijk orde houden op een andere manier aanbieden op uw school/opleiding/training? Neem dan contact met ons op, we ontwikkelen graag een traject op maat.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen