Opleiding

Op een school zochten docenten naar een goede manier om orde te houden zonder boos te hoeven worden. Na jaren experimenteren hebben ze daar een manier voor gevonden: Vriendelijk orde houden. Dit heeft geleid tot duidelijke richtlijnen om orde te houden zonder boos te hoeven worden. Deze aanpak voorkomt frustraties over het lesgeven en resulteert in een betere sfeer, effectievere lestijd en meer energie aan het einde van de dag. Iedere docent kan deze richtlijnen naar eigen inzicht inzetten, onafhankelijk van doelgroep en persoonlijkheid. Leerlingen geven aan deze manier van orde houden prettiger te vinden dan wanneer docenten boos zijn en er geen orde is in de klas.

Aanpak

Orde houden en een vriendelijke houding lijken met elkaar in tegenspraak. De rol van politieagent lijkt onlosmakelijk verbonden met rust in de klas. Toch is het mogelijk vriendelijk te blijven én duidelijk je grenzen aan te geven. Als je je als docent vriendelijk opstelt en je weet te voorkomen dat je uit je vel springt, dan nemen leerlingen dat vriendelijke gedrag over het algemeen over. Een klein percentage leerlingen neemt jouw vriendelijke gedrag niet over. Ook deze leerlingen zijn met een vriendelijke houding bij te sturen. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom de hierboven genoemde inhoud, ontwikkelt iedere docent een persoonlijk systeem dat het mogelijk maakt om op een vriendelijke manier en met een kleine inspanning orde te houden. Daarna begint het echte werk pas. Het systeem toepassen tijdens de lessen. EN DOORZETTEN!

‘Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de orde in de klas? En gaat het niet meer om orde maken en geven dan om orde houden?’ -Gert Biesta (hoogleraar en onderwijspedagoog)

De cursus Vriendelijk orde houden

Doel
Het doel van de cursus is om zowel vriendelijk en duidelijk te zijn en te blijven.

Doelgroep
Aan deze cursus nemen docenten deel uit alle typen onderwijs, studenten aan beroepsopleidingen en zijinstromers.

Duur 
De cursusdag: 4,5 uur.
Persoonlijk natraject: vier maanden.

Inhoud
Twaalf onderwerpen die te maken hebben met het verbeteren van de sfeer in de klas en de taakgerichtheid van de leerlingen. Deze onderwerpen vallen uiteen in twee groepen: orde maken en orde houden. Bij deze onderwerpen spelen deze vragen een rol:

-Hoe belangrijk is mijn eigen houding voor de klas?
-Hoe waarschuw ik efficiënt?
-Hoe stuur ik het gedrag van leerlingen effectief bij, zonder zelf boos of gefrustreerd te worden?
-Wat kan ik doen met de extra lestijd die nu overblijft?

Cursusmateriaal
Tijdens de cursus krijgt de cursist een handleiding en het boekje “Vrede kun je leren”. Na de cursus staat er op de site informatie ter beschikking met tips voor een vriendelijke en duidelijke lesstijl.

Begeleiding
De cursist stuurt aan het begin en aan het eind van de periode een film van een les naar Vriendelijk orde houden ter beoordeling. De cursist ontvangt per mail feedback.

Diploma

Bij succes ontvangt de cursist een diploma en onderzoeken we de mogelijkheid om op de school waar de cursist werkt collega’s kennis te laten maken met Vriendelijk orde houden.

Tijdsinverstering
De tijdsinvestering per docent verschilt. Deze is afhankelijk van de huidige situatie en van de tijdens de cursus gestelde doelen en de inzet van de docent.

Niveau
Iedereen kan deelnemen.

Begeleiding bij het natraject

Doel van het natraject
Het doel van de cursus is om zowel vriendelijk en duidelijk te zijn en te blijven.

Doelgroep
Docenten met ervaring in het onderwijs die de cursus Vriendelijk orde houden hebben gevolgd of die de handleiding van Vriendelijk orde houden hebben bestudeerd, kunnen zich opgeven voor begeleiding bij het natraject.

Duur van het natraject
vier maanden

Inhoud
De cursist gaat aan de slag met de twaalf onderwerpen die te maken hebben met het verbeteren van de sfeer in de klas en de taakgerichtheid van de leerlingen. Over elk onderwerp overlegt de cursist via de mail met een toegewezen coach.

Cursusmateriaal
De cursist krijgt de beschikking de handleiding en krijgt toegang tot informatie en opdrachten op de site met tips voor een vriendelijke en duidelijke lesstijl.

Tijdsinvestering
De cursist neemt via de mail contact op met de coach over de informatie en opdrachten op de site die te maken hebben met de twaalf onderwerpen van de Vriendelijk orde houden. De cursist geeft in aanwezigheid van de coach twee voorbeeldlessen. De cursist bespreekt met hulp van de coach de samenwerking met ouders en schoolleiding. De tijdsinvestering per docent verschilt. Deze is afhankelijk van de huidige situatie en van de tijdens de cursus gestelde doelen van de docent.

Lesbezoek door coach
De coach bezoekt een twee lessen. De eerste aan het begin en de tweede aan het einde van het de begeleidingsperiode.

Afronding van de begeleiding van het natraject.
Bij het tweede bezoek krijgt de cursist ofwel een certificaat, ofwel een diploma. In dat laatste geval onderzoeken wij met de schoolleiding of er interesse is in een cursus op locatie voor geïnteresseerde docenten. De cursist kan dan de rol krijgen van coach.

Niveau
Iedereen kan deelnemen.

Deelname cursusdag

Komende opleidingsdagen:
Maandag 23 april 2018, 13.00 – 17.30 uur
Vrijdag 11 mei 2018, 9.30 – 14.00
Vrijdag 8 juni 2018, 9.00 – 13.30 uur

Kosten cursusdag

€400,-
Dit is inclusief lunch, handleiding, het boek “vrede kun je leren”, één cursusdag.

Betalingsvoorwaarden, klik hier

*Iedere docent heeft een persoonlijk scholingsbudget. Vraag je schoolleiding naar de mogelijkheden.

Deelname natraject

Inschrijven voor het natraject is mogelijk direct na de cursus of door contact met ons op te nemen.

Kosten:

€500,-

Betalingsvoorwaarden, klik hier

*Iedere docent heeft een persoonlijk scholingsbudget. Vraag je schoolleiding naar de mogelijkheden.

Inschrijven

Iedere docent kan deelnemen aan de cursus of aan het natraject. Graag aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.


Vliegtuigje
Wil je Vriendelijk orde houden op een andere manier aanbieden op je school/opleiding/training? Neem dan contact met ons op, we ontwikkelen graag een traject op maat.