Opleiding

Op een school zochten docenten naar een goede manier om orde te houden zonder boos te hoeven worden. Na jaren experimenteren hebben ze daar een manier voor gevonden: Vriendelijk orde houden. Dit heeft geleid tot duidelijke richtlijnen om orde te houden zonder boos te hoeven worden. Deze aanpak voorkomt frustraties over het lesgeven en resulteert in een betere sfeer, effectievere lestijd en meer energie aan het einde van de dag. Iedere docent kan deze richtlijnen naar eigen inzicht inzetten, onafhankelijk van doelgroep en persoonlijkheid. Leerlingen geven aan deze manier van orde houden prettiger te vinden dan wanneer docenten boos zijn en er geen orde is in de klas.

Aanpak

Orde houden en een vriendelijke houding lijken met elkaar in tegenspraak. De rol van politieagent lijkt onlosmakelijk verbonden met rust in de klas. Toch is het mogelijk vriendelijk te blijven én duidelijk je grenzen aan te geven. Als je je als docent vriendelijk opstelt en je weet te voorkomen dat je uit je vel springt, dan nemen leerlingen dat vriendelijke gedrag over het algemeen over. Een klein percentage leerlingen neemt jouw vriendelijke gedrag niet over. Ook deze leerlingen zijn met een vriendelijke houding bij te sturen.

Inhoud

Hoe belangrijk is mijn eigen houding voor de klas?
Hoe waarschuw ik efficiënt?
Hoe stuur ik het gedrag van leerlingen effectief bij, zonder zelf boos of gefrustreerd te worden?
Wat kan ik doen met de extra lestijd die nu overblijft?

‘Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de orde in de klas? En gaat het niet meer om orde maken en geven dan om orde houden?’ -Gert Biesta (hoogleraar en onderwijspedagoog)

Opleiding

Door het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom de hiernaast genoemde inhoud, ontwikkelt iedere docent een persoonlijk systeem dat het mogelijk maakt om op een vriendelijke manier en met een kleine inspanning orde te houden.

Daarna begint het echte werk pas. Het systeem toepassen tijdens de lessen. EN DOORZETTEN!

De opleiding bestaat uit één opleidingsdag en een half jaar begeleiding bij het toepassen van het systeem, via lesbezoeken en een feedback model. Ook is het mogelijk om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen.

Deelnemen

Komende opleidingsdagen:
Vrijdag 15 december 2017, 9.00 – 13.30 uur
Maandag 8 januari, 13.00 – 17.30 uur

Kosten
Voor 1 docent €500,- (exclusief 21% BTW)
Voor 2 docenten van dezelfde school €400,- (exclusief 21% BTW) + Gratis workshop voor geïnteresseerde docenten van dezelfde school.
Voor 3 of meer docenten van dezelfde school prijs in onderling overleg.

Dit is inclusief lunch, handleiding, het boek “vrede kun je leren”, één cursusdag, twee keer een coach op lesbezoek en een persoonlijk zes weken begeleiding via de mail.
*Iedere docent heeft een persoonlijk scholingsbudget. Vraag je schoolleiding naar de mogelijkheden.

Inschrijven

Iedere docent kan deelnemen aan deze cursus. Graag aanmelden via onderstaand inschrijfformulier.


Vliegtuigje
Wil je Vriendelijk orde houden op een andere manier aanbieden op je school/opleiding/training? Neem dan contact met ons op, we ontwikkelen graag een traject op maat.