Johan ’t Hart,
Dit artikel is geschreven in 2016 en geactualiseerd in 2021. Het sluit aan bij de zoektocht van Vriendelijk orde houden naar intrinsieke motivatie en geeft docenten daarvoor praktische handvatten: Leerlinggestuurd onderwijs en Geef leerlingen invloed. Beoordeling speelt daarbij een cruciale rol.
Frans de Waal is psycholoog aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links Centre van het Yerkes Primate Center aldaar. Hij schreef het boek “Een tijd voor Empathie”.

Uit dit boek een citaat:
Van de drie idealen van de Franse Revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – benadrukken Amerikanen steeds weer het eerste en Europeanen het tweede, maar alleen het derde verwijst naar opname in de samenleving, vertrouwen en gemeenschapszin. In morele zin is broederschap waarschijnlijk het nobelste van de drie idealen, maar ze laat zich niet verwezenlijken zonder aandacht aan de beide andere te schenken. Waal (2009), pagina 221

Het is misschien een grote sprong maar ik herken wat hij schrijft in de huidige opzet van mijn toenmalige muzieklessen. Daarin bood ik leerlingen de vrijheid om zelf keuzes te maken. Zo mochten de leerlingen elke acht weken kiezen uit 22 onderwerpen. De gelijkheid ontstaat als leerlingen de kans krijgen de rol van docent op zich te nemen. In dit filmpje hierboven ziet u een leerling zijn eigen klas dirigeren. Deze leerling bepaalt wat er muzikaal gebeurt. Ikzelf laat mij  (met accordeon) net als de overige leerlingen aansturen door de dirigent. Mijn lessen eindigden altijd met een dergelijk patroon van dirigent met orkest. Iedereen mocht om de beurt dirigeren. Met deze werkvorm streef ik ernaar om leerlingen met elkaar kennis te laten maken en te laten samenwerken. Zo ontstaat gemeenschapsgevoel kortom: broederschap.  Volg de recente ontwikkelingen op dit gebied bij de Kizzo Band