Het konijn en de veerpont – een opdracht voor schrijvers

Hoe los je een verstoring van de les op een vriendelijke manier op? De Tijdrovende opdracht is één van de oplossingen van Vriendelijk Orde Houden (VOH). Wat doe je als een leerling voor een tweede keer in aanmerking komt voor een Tijdrovende opdracht?

Johan ’t Hart – geactualiseerd augustus 2023

Als een leerling al een keer een Tijdrovende opdracht heeft gekregen, is het niet aan te raden dezelfde opdrachten in een volgende periode nogmaals te geven. Wat voor opdracht geef je deze leerling? Je kunt dan overwegen deze creatieve schrijfopdracht te geven:

Opdracht
Hieronder het begin van een fabel met daarbij uitnodiging om deze fabel af te maken in de geest van Vriendelijk orde houden.

Aan de oever van een rivier woonde een konijn die de gewoonte had om met zijn oren te zwaaien naar een leuk konijntje aan de overkant. Hoe kon hij daar heen? In de buurt van het hol van het konijn was een pontveer. De veerman bediende de pont met een druk op een rode knop. Dan voer de pont langs een touw naar de overkant.
Het konijn durfde niet op de pont als daar anderen bij waren maar wilde er toch gebruik van maken. Op een avond sprong hij op de pont, drukte met zijn achterpoten op de knop en daar voer de pont naar de overkant.
De veerman hoorde de pont vertrekken en zag deze na een tijd ook weer terugkomen…

Hoe loopt dit verhaal af? Wat doet de veerman? Bedenk twee varianten: Een variant past bij Vriendelijk Orde Houden en een die daarvan afwijkt. Stuur uw twee varianten op naar info@rapucation.eu.
Kunt u niet wachten en wilt u alvast een aantal varianten bekijken? Lees hier hoe het verhaal zou kunnen aflopen. Bij elke variant geeft VOH een beoordeling: een vinkje (V)  of een kruis (X) bij staat.

Wiepkje ’t Hart (co-auteur Vriendelijk orde houden)

De veerman liep naar het konijn en vroeg “waarom heb jij de pont gebruikt?”. Het konijn bloosde en zei: “Aan de overkant woont mijn vriendin en ik durf alleen naar de overkant als er geen mensen in de buurt zijn”. De veerman knikte en zei: “Ik ben aangenomen om dit werk te doen niet iedereen kan zomaar deze boot gebruiken”. Het konijn boog het hoofd en het was stil.

“Weet jij een oplossing?” vroeg de veerman. Het konijn dacht diep na en zei “Als er nu eens niemand in de buurt is, kan ik bij de deur van het veerhuis op de grond stampen. Als u dat hoort en tijd hebt, kunt u beslissen om mij wel of niet over te zetten”. Zogezegd, zo gedaan. Van dit goede idee profiteerden vele konijnen van beide oevers en ze leefden nog lang en gelukkig. De veerman kreeg voor zijn overwerk van de Stichting Natuur en Milieu een toelage omdat hij volgens de stichting de genenpoel van de konijnen versterkte. Van koning Alexander kreeg hij een lintje.

Beoordeling door Vriendelijk orde houden: V – prima!

Johan ’t Hart (co-auteur Vriendelijk orde houden)

Toen de pont de wal raakte, ving de veerman het konijn en gooide het in de pan. De heerlijke geur van gebraden konijn kwam uit de woning van de veerman. Om herhaling te voorkomen maakte de veerman bij de pont een extra beveiliging in de vorm van een sleutel. Pas als die sleutel was omgedraaid werkte de knop om de pont over te varen. De veerman ging ervan uit dat de konijnen nu niet meer van de pont gebruik konden maken.

De familie van het konijn hoorden van overvliegende vogels dat het konijntje aan de overkant schattige kleine konijntjes had gekregen en dat die wilde graag kennismaken met hun familieleden aan de overkant. Maar ook hoorden zij van de beveiliging die de veerman had aangebracht en de gruwelijke moord op de vader van de schattige konijntjes. Wat te doen?

Zij stuurden een jong en dapper konijn naar Artis en gaven hem de opdracht een gorilla uit te nodigen en die mee te nemen naar het veerhuis. Daar kon hij dan de sleutel te pakken van de veerpont. Wat betreft de konijnen kon hij de veerman in een net doen en later meenemen naar Artis maar eerst was het hun bedoeling dat de gorilla met de sleutel de familie van het helaas tot shoarma verwerkte konijn naar de overkant zou varen. Ze konden niet wachten om de lieve schatjes te zien. Zij waren van plan om aan de overkant te blijven wonen. De gorilla zou dan in zijn eentje terugvaren, het net pakken met de veerman erin en vervolgens op weg gaan naar Artis. De gorilla twijfelde nog of hij de voerman aan de leeuw of aan de tijger zou voeren.

Beoordeling door Vriendelijk orde houden: X – Kan vriendelijker.

Els ter Horst – (Echtgenoot van Johan ’t Hart)

De veerman ziet de pont terugkomen met twee konijnen en schiet met zijn windbuks het grote konijn dood en het kleine konijntje weet te ontsnappen. Zij moet nu noodgedwongen op de andere oever over blijven wonen en op zoek gaan naar een nieuw konijn om een gezinnetje mee te stichten.

Beoordeling door Vriendelijk orde houden: X – Kan vriendelijker
De foto bij dit blog is een Paasetalage van Els ter Horst.