Muziek en Vriendelijk Orde Houden

De didactiek van Vriendelijk Orde Houden (VOH) is ontstaan tijdens muzieklessen op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam die ik daar gaf tot 2017.

Johan ’t Hart, geactualiseerd augustus 2023

De manier waarop ik zelf lesgaf is aangevuld met ervaring van anderen is nu beschikbaar voor docenten VO van alle vakken en voor leerkrachten PO in de vorm van onze cursus. De  inbreng van cursisten draagt bij aan de verdere ontwikkeling van VOH. Hun inbreng en die van experts staat op deze site bij elk onderwerp onderaan de pagina vermeld bij ‘credits’.

Enerzijds is de didactiek van de muzieklessen van het PNC zichtbaar binnen VOH, anderzijds is de muzikale expertise bij VOH zichtbaar door het gebruik van aantal gebaren. De volledige set gebaren is terug te vinden op de site van de Conductors Band.

Hoe je muziek inzet in je klas komt terug in de onderstaande introductievideo die hoort bij het onderwerp  ‘Reguleer je energie’ van deze site. Daarin vertelt Wietske Tijssen hoe zij als leerkracht op het basisonderwijs muzikale expertise inzet in haar lessen. Met ‘Cooldown’ muziek helpt zij haar leerlingen zich zich na de pauze te concentreren. Deze expertise is op beide sites is vrij toegankelijk.

Wietske heeft alle projecten  van Rapucation begeleid. Zij is nu leerkracht op een basisschool en werkt voor de Stichting Rapucation.