Omgaan met verstoringen van de les: Koektrommel

Voor een leerling kan het sociaal gezien interessant zijn om jouw gezag te betwisten. Daarmee verwerft deze leerling gezag, zijn medeleerlingen zien hem of haar als moedige en dappere strijder die het onrecht dat hen wordt aangedaan, de verplichting naar school komen, bestrijdt. Dat merk jij als docent.

Of de groep die jij lesgeeft wel of niet jouw gezag betwist, hangt af van jouw opstelling. Als je altijd een afgepaste hoeveelheid ruimte biedt voor verstoringen en daarop adequaat reageert, gaat de klas ongeacht hun toevallige dynamiek snel aan het werk.

Hoe ga je als docent om met een leerling die jouw gezag betwist? Vriendelijk orde houden adviseert een denkbeeldige koektrommel neer te zetten voor dergelijke leerlingen. Leerlingen die jouw gezag betwisten mogen daarmee van jou twee keer ondeugend zijn (Je telt het aantal gegeven Tips).

Bij een verstoring geeft je ze ze een koek uit de koektrommel (Je toont de volgende afbeelding van de Spiegelmap en je geeft ze een tip). In die koektrommel zitten slechts twee koeken (twee afbeeldingen: groen en oranje). Een leerling die stoer over wil komen, kan jou ertoe aanzetten één van de twee tips aan hem of haar te geven. Al snel is de koektrommel leeg.

Nu is het voor leerlingen af te raden jouw les te verstoren (Dat lezen ze op de oranje afbeelding). Jij deelt geen koek meer uit maar in plaats daarvan roof je tijd van een leerling die toch doorgaat met jou uittesten, je geeft deze leerling dan een Tijdrovende opdracht. In de onderstaande video vertellen leerlingen hoe het aanvoelt om een Tijdrovende opdracht te krijgen. De leerlingen in de nu volgende video spreken over een ‘reflectieverslag’. Bij Vriendelijk orde houden stuur je leerlingen bij door ze op een tijdrovende manier te vragen te reflecteren op hun gedrag.

Video
Leerlingen vertellen: Ons de les uitsturen, daar heb je niks aan

Groepsdynamiek
Als docent VO heb je te maken met verschillende groepen leerlingen binnen een week. in het PO wisselt de groepssamenstelling jaarlijks. Maar elke groep kan per dag een andere dynamiek tonen. Met de koektrommel met slechts twee koeken kun je elke les snel beginnen. Hoe dat precies in zijn werk gaat lees je in mijn eerdere blog: De les begint.