Hoe maak je een nieuwe docent?

Pleidooi voor een samenwerking tussen VOH en docentenopleidingen. Met die samenwerking zouden nieuwe docenten beter voorbereid voor de klas komen met minder uitval.

Johan ’t Hart – geactualiseerd augustus 2023

Een docentenopleiding lijkt de aangewezen plaats om een begin te maken met leren orde houden in de klas: Een docentenopleiding maakt van een student een docent. Dit is te vergelijken met een scheppingsproces: het scheppen van een docent. Deze schepping ofwel de opleiding tot docent loopt tot het laatste examen van de opleiding. Daarna is het scheppingsproces voor de opleiding voltooid: Echt scheppen is loslaten. Zowel studenten als de opleidingen weten dat er vanaf dat moment praktijk ontwikkeling moet volgen.

Nieuwe docenten merken bij hun eerste baan dat het scheppingsproces nog niet is voltooid. Voordat zij starten vragen zij zich af of orde houden hun zal lukken. Die onzekerheid speelt ook scholen parten. De kans dat nieuwe docenten het voor de klas redden en zich blijvend verbinden aan de school is vaak kleiner dan gewenst. Op dit moment is er een initiatief van het Teylingen College te Noordwijkerhout om samen met Vriendelijk Orde Houden nieuwe docenten voor de school te behouden: Een investering van groot belang voor de school.

Terugkomend op de opleidingen:
Doorgaans is er na het examen geen contact meer tussen opleiding en student. De student staat immers op eigen benen! De schepping is – op papier (diploma) – voltooid!

Daarom wordt opleidingen aangeraden hun voormalige studenten die inmiddels werkzaam zijn als docent te vragen in welke mate het hun lukt orde te houden. Vraag ze dan ook wat ze op dit vlak hebben gemist tijdens de opleiding.

Wat VOH hoopt is dat nieuwe docenten die wij begeleiden aan hun opleidingen doorgeven dat VOH een goede aanvulling is waarmee zij beter voorbereidt zijn om les te geven. De volgende lichtingen studenten heeft dan met die extra informatie meer kans op succesvol orde houden, tijdens en na de opleiding.

Zo leert de opleiding (schepper) van de ervaringen van haar schepsels (studenten die zich ontpoppen tot docenten). De kosmos krijgt een bewustzijn!

De scheppingsdaad impliceert een scheiding. Iets wat verbonden blijft met de schepper is maar half geschapen. Scheppen is iets over laten nemen wat eerder niet bestond, en daarom is het nieuw. En het nieuwe is onscheidbaar van pijn, want het is alleen.” Berger (2021), John

Dit schilderij is gemaakt door Johan ’t Hart. Het is gemaakt naar aanleiding van een ver verwijderde nevel in de kosmos.met in het midden iets dat verbluffend veel op een oog lijkt.