Hoe maak je een nieuwe docent?

Dit schilderij is gemaakt door Johan ’t Hart.

Een docentenopleiding lijkt de aangewezen plaats om een begin te maken met leren orde houden in de klas: Een docentenopleiding maakt van een student een docent. Dit is te vergelijken met een scheppingsproces: het scheppen van een docent. Deze schepping ofwel de opleiding tot docent loopt tot het laatste examen van de opleiding. Daarna is het scheppingsproces voor de opleiding voltooid (Echt scheppen is loslaten). Dit alles in de wetenschap dat er vanaf dat moment nog meer ontwikkeling zal en moet volgen.

Voor nieuwe docenten is dit scheppingsproces nog niet voltooid. Of orde houden zal lukken is nog onduidelijk. Die onzekerheid speelt ook scholen parten. De kans dat nieuwe docenten het voor de klas redden en zich blijvend verbinden aan de school is kleiner dan gewenst. Op dit moment is er een initiatief van het Teylingen College te Noordwijkerhout om samen met Vriendelijk orde houden nieuwe docenten voor de school te behouden: Een investering in een groot belang voor de school.

Terugkomend op de opleidingen:
Doorgaans is er na het examen geen contact meer tussen opleiding en student. De student staat immers op eigen benen! De schepping is – op papier (diploma) – voltooid!

Daarom wordt opleidingen aangeraden hun voormalige studenten die inmiddels werkzaam zijn als docent te vragen in welke mate het hun lukt orde te houden. Vraag ze dan ook wat ze op dit vlak hebben gemist tijdens de opleiding.

Hun reacties kunnen leiden tot het verbeteren van de opleiding.
De volgende lichtingen studenten hebben met die extra informatie meer kans op succesvol orde houden, tijdens en na de opleiding.

Zo leert de opleiding (schepper) van de ervaringen van haar schepsels (studenten die zich ontpoppen tot docenten).

De scheppingsdaad impliceert een scheiding. Iets wat verbonden blijft met de schepper is maar half geschapen. Scheppen is iets over laten nemen wat eerder niet bestond, en daarom is het nieuw. En het nieuwe is onscheidbaar van pijn, want het is alleen.” Berger (2021), John