Stage

Johan ’t Hart – geactualiseer augustus 2023

Als ik aan studenten een presentatie geef over Vriendelijk Orde Houden (VOH), willen zij graag weten hoe zij VOH kunnen toepassen. Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. De groepen waaraan studenten voor hun stage lesgeven, hebben te maken met een vaste docent die op een eigen manier orde houdt. Sluit je daar als student wel of niet bij aan? Neem je de gewoontes van de vaste docent over of kies je voor een eigen aanpak? Wanneer kun je direct aan de slag gaan met VOH?

  1. Nieuwe docenten die verantwoordelijk zijn voor een groep kunnen direct met VOH beginnen. Als op hun school een groep leerlingen van een andere docent al les heeft gehad op de manier van VOH, is het voor de nieuwe docent eenvoudig om daarbij aan te sluiten.
  2. Studenten die stage lopen kunnen de aanpak van VOH eenvoudig toepassen in groepen die al via andere docenten ervaring hebben met VOH.

Binnenkort ga ik hierover praten met een schoolleider en met een docent van het Teylingen College Leeuwenhorst. Een docent van deze school is na het lezen van de VOH website hiermee gaan werken. De school wil deze aanpak nu doorgeven aan stagiaires en nieuwe docenten. Ik ben benieuwd of het door mij verwachtte zwaan-kleef-aan effect zich op het Teylingen college zal voordoen. Op de school waar ik vroeger lesgaf, het Pieter Nieuwland College, heb ik in 2017 dit effect al eens mogen meemaken.