Vita contemplativa – Lofprijzen

De Koreaanse filosoof Byung-Chun Han pleit in zijn boek ‘Vita contemplativa’ beschrijft het belang van lofprijzen (Han) 2023. Vertaalt naar het onderwijs is hier een rol weggelegd voor de schoolleiding.

Johan ’t Hart – januari 2024

Ik begin met een citaat uit het boek van Han.

“Lofprijzen is het uiteindelijke doel van de taal. In lofprijzen wordt elk zijnsgebrek opgeheven.”

Wat betekent de schoolleiding  voor de sfeer op school?

De schoolleiding kan een belangrijke rol spelen bij het maken van een hechte gemeenschap van de hele school.

Eerder schreef ik een blog over evenementen zoals voorstellingen, vieringen en feesten. Bij die evenementen was het de rol van de rector om het woord te nemen medewerkers te bedanken voor hun bijdrage. Daar hoorde een bloem of een bos bloemen bij. Een vergelijkbaar ritueel vond plaats als aan het eind van het jaar als een docent vertrokken, ook al was deze docent maar kort aan de school verbonden. Aan het begin van het nieuwe jaar werden nieuwe docenten met bloemen en een korte toespraak verwelkomd.

Van grote betekenis voor mij was een ansichtkaart die ik ontving van mijn rector Martine Bakker. In de aanloop van een voorstelling moest ik mij afmelden omdat het mij te zwaar werd. Ik kon mij niet voorstellen dat ik ooit nog een voorstelling zou geven. Toen stuurde zij mij deze ansichtkaart (die ik al die tijd heb bewaard) met lege stoelen en een spotje. Op de achterkant stond deze tekst: “Wij laten even de publieksstoeltjes leeg, opdat jij uit je tijdelijk verdwijnpunt weer met inniger glans zichtbaar kunt worden.” Contemplatiever dan dit kan niet!

Na Martine Bakker was Wil Raeven mijn rector. Hij maakte voor elke docent die jarig was een kaartje met daarop een blijk van waardering voor de bijdrage aan de school.

Ik heb deze persoonlijke aandacht van mijn leidinggevenden erg gewaardeerd. Ik merkte dat ik gezien werd en dat mijn lesgeven en mijn inspanningen voor de school gewaardeerd werden. Deze attenties hebben mij de kracht gegeven door te gaan en hebben mij geholpen om met vallen en opstaan (het is geen makkelijk beroep) een tevreden docent te worden.