Vraagteken bij vreedzaamheid

Johan ’t Hart – Bijgewerkt augustus 2023

Waarom adopteren moederapen jonge kinderen? De wetenschappers vragen zich af wat het evolutionaire voordeel hiervan is. Haar genen worden er niet mee vooruit gebracht. Zij hebben hun vraagtekens bij vreedzaam gedrag.

Bioloog Frans de Waal geeft deze reactie:

“Noemen we adoptie bij mensen ook een vergissing? Kijk eens naar die vreedzame contacten tussen bonobogroepen. Wij mensen krijgen steeds maar weer te horen dat we afstammen van oorlogvoerende apen (killer apes), maar we hebben dus een zeer naaste verwant die helemaal niet in dit verhaal past”.  citaat uit artikel  van de Nrc van 9 mei 2021: Een vreedzame adoptiemoeder.

Citaat dat aansluit bij de zojuist genoemde uitspraak van de Waal:

“We hebben menigmaal vastgesteld dat, enerzijds, acties die worden ingegeven door de wens om te straffen, leiden tot vergeldingsmaatregelen van degenen die gestraft worden, en anderzijds dat daden die worden ingegeven door de wens vrede te sluiten leiden tot vreedzame daden. In beide gevallen staan die daden aan de basis van cycli die jarenlang, generaties lang, eeuwenlang kunnen duren.” Reybrouck (2017)

De titel van deze blog is ‘Vraagteken bij vreedzaamheid’. Wat VOH betreft mag er achter vreedzaamheid een uitroepteken.

Vriendelijk Orde Houden geeft docenten handvatten om met leerlingen een sociale omgeving te creëren waarbij iedereen vreedzaam met elkaar omgaat.