Online cursus

De reguliere cursus van vier uur is nu ook online te volgen onder leiding van een coach / ervaringsdeskundige. Deze online versie geven we aan één deelnemer tegelijk, de datum wordt daarom in overleg gepland.

Reguliere cursus

Volg de cursus van 4 uur onder leiding van een coach / ervaringsdeskundige in Amsterdam. Deze gaat al door bij één deelnemer, met een maximum van twee.

Cursus Vriendelijk Orde Houden in de Klas

Cursus op locatie

Volg de cursus van een dagdeel op eigen locatie wanneer meerdere collega’s geïnteresseerd zijn. Wij zorgen voor de inhoud van de cursus op de door u gewenste locatie.

Algemene informatie

Doel
Het doel is om als docent of schoolleider vriendelijk en duidelijk te zijn én te blijven, ook tijdens het bijsturen.

Doelgroep
Iedere leerkracht, docent (PO, VO, MBO, HBO) schoolleider of OOP’er kan deelnemen aan de cursus en het bijbehorende natraject. Deze cursus is ook geschikt voor het beroepsonderwijs, voor zij-instromers en voor studenten van lerarenopleidingen.

Duur 
4 uur
Persoonlijk natraject: zes maanden.

Inhoud
Een aantal onderwerpen komen aan de orde die bijdragen aan het verbeteren van de sfeer in de klas, aan de taakgerichtheid van de leerlingen en aan de samenwerking binnen de school. Deze onderwerpen vallen uiteen in twee groepen: orde maken en orde houden. Bij deze onderwerpen spelen deze vragen een rol:

  • Wat brengt mijn eigen houding teweeg? Hoe toon ik gewenst gedrag?
  • Hoe vervang ik waarschuwingen door tips?
  • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen goed op mijn tips reageren?
  • Hoe sturen docent/leerkracht samen met de schoolleiding leerlingen bij?
  • Als de lessen door Vriendelijk orde houden beter verlopen, hoe besteed ik dan de tijd die ik overhoud?

Werkwijze
De docent/schoolleider/OOP/Student zoekt tijdens de cursus naar mogelijk oorzaken van verstoringen. Je bepaalt na de cursus welke tips uit de cursus voor jou bruikbaar zijn en daarbij raadpleeg je deze website. Daarbij ligt enerzijds de focus op hoe om te gaan met verstoringen en anderzijds op hoe maak ik mijn lessen uitdagender voor de leerlingen.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal is vrij toegankelijk. Na de cursus en voorafgaande aan de cursus, kun je online informatie raadplegen over een vriendelijke én duidelijke manier van werken of een cursusboek bestellen.

Diploma

Bij gebleken succes verstrekt Vriendelijk orde houden een diploma.

Nieuwsberichten over diploma’s

Begeleiding
Iedere cursist krijgt een persoonlijk natraject van een half jaar. Binnen deze termijn kunnen je:

  • per mail de coach om advies vragen.
  • nieuwsberichten op deze site bekijken met praktijkervaringen van andere cursisten.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering verschilt. Deze is afhankelijk van de huidige situatie, van de tijdens de cursus gestelde doelen én van de inzet.

Certificaat
Iedere cursist krijgt na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

Betaling

Online cursus

De duur van een online sessie is vier uur. We bieden deze cursus aan aan één cursist tegelijk. Coach voor docenten VO is Johan ’t Hart en voor leerkrachten PO is dit Wietske Tijssen.

Na betaling neemt de coach contact met jou op om samen een geschikt moment voor de cursus vast te stellen.

Na de cursus ontvang je als pdf een certificaat van deelname en krijg je gedurende een half jaar begeleiding per mail.

Kosten: 400,-
Studenten: 350,-

Reguliere cursus

De duur van een reguliere cursus is 4 uur. Deze wordt gegeven op een vaste plek in Amsterdam, op de volgende dagen:

Data cursussen:
Vrijdag 12 februari 2021
Maandag 8 maart 2021
Vrijdag 9 april 2021
Woensdag 26 mei 2021
Vrijdag 11 juni 2021

Schikt de datum niet, neem dan contact op voor een andere datum.

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname en krijg je gedurende een half jaar begeleiding per mail.

Kosten: 400,-
Studenten: 350,-

Cursus op locatie

Voor meerdere collega’s kan de cursus op locatie worden gegeven. De locatie en datum worden in overleg gepland. Neem hiervoor persoonlijk contact met ons op.

E info@rapucation.eu
T 088-3777700

Na afloop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certificaat van deelname en krijgen gedurende een half jaar begeleiding per mail.

Bekijk een nieuwsbericht over het Oosterlicht College in Vianen op deze site. Op deze school gaf VOH een cursus op locatie.

De prijs wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van het aantal deelnemers.