Deelnemen

Data
Maandag 24 februari 2020, 10:00 – 14:30
Vrijdag 27 maart 2020, 10:00 – 14:30
Maandag 20 april 2020, 10:00 – 14:30
Vrijdag 15 mei 2020, 10:00 – 14:30
Maandag 6 juli 2020, 10:00 – 14:30
Vrijdag 17 juli 2020, 10:00 – 14:30

Na de aanmelding hoort u waar de cursus plaatsvindt.
Bij twee of meer deelnemers van dezelfde school is het mogelijk de datum en locatie van de cursus in overleg te bepalen.

Kosten
De kosten bedragen €400,-
Voor studenten is er een gereduceerd tarief van €350,-
Dit is inclusief lunch, handleiding, het boek “vrede kun je leren”, één cursusdag en begeleiding

08/2019 Gemiddelde beoordeling van laatste 10 deelnemers op een schaal van 1-10:
9.3

Betaling

 • Betalingsvoorwaarden, klik hier
 • Iedere docent heeft een persoonlijk scholingsbudget. Vraag uw schoolleiding naar de mogelijkheden.
 • Als de betaling is ontvangen, sturen wij u een wachtwoord om in te loggen. U kunt dan voorafgaande aan de cursus het cursusmateriaal bekijken.

Over de cursus

Groepsgrootte
Het aantal deelnemers varieert van een tot vijf personen.

Doel
Het doel is om als docent of schoolleider vriendelijk en duidelijk te zijn én te blijven, ook tijdens het bijsturen.

Doelgroep
Iedere leerkracht, docent (PO, VO, MBO, HBO) of schoolleider kan deelnemen aan de cursus en het bijbehorende natraject. Deze cursus is ook geschikt voor het beroepsonderwijs, voor zij-instromers en voor studenten van lerarenopleidingen.

Duur 
De cursusdag: 4,5 uur.
Persoonlijk natraject: zes maanden.

Inhoud
Een aantal onderwerpen komen aan de orde die bijdragen aan het verbeteren van de sfeer in de klas, aan de taakgerichtheid van de leerlingen en aan de samenwerking binnen de school. Deze onderwerpen vallen uiteen in twee groepen: orde maken en orde houden. Bij deze onderwerpen spelen deze vragen een rol:

 • Wat brengt mijn eigen houding teweeg?
 • Hoe vervang ik waarschuwingen door tips
 • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen goed op mijn tips reageren?
 • Hoe sturen docent en schoolleiding gezamenlijk leerlingen bij?
 • Als de lessen door Vriendelijk orde houden beter verlopen, hoe besteed ik dan de tijd die ik overhoud?

Werkwijze
De docent/schoolleider zoekt tijdens de cursus naar mogelijk oorzaken van verstoringen. De docent/schoolleider bepaalt na de cursus welke oplossingen van het onlinemateriaal toepasbaar zijn. Enerzijds hebben deze toepassingen het tonen van gewenst gedrag door docent/schoolleiding , anderzijds op hoe de docent/schoolleider omgaat met verstoringen.

Cursusmateriaal
Tijdens de cursus krijgt de cursist een handleiding en het boekje “Vrede kun je leren”. Na de cursus raadpleegt de cursist informatie op de site over een vriendelijke én duidelijke manier van werken. Een deel van deze informatie gaat over de manier waarop docenten en schoolleiding in samenwerking gedrag bijsturen.

Begeleiding
Iedere cursist krijgt een persoonlijk natraject van een half jaar. Binnen deze termijn kunnen ze:

 • per mail de coach om advies vragen.
 • een film van een lessituatie opsturen en die laten voorzien van advies.
 • nieuwsberichten op deze site bekijken met praktijkervaringen van andere cursisten.

Verder ontvangen cursisten de nieuwsbrief.

Certificaat
Iedere cursist krijgt na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

Diploma
Een cursist kan een vervolgtraject aan vragen. Bij dat traject komt een coach op bezoek komt op school. Neemt u hierover contact met ons op, dan bespreken wij de mogelijkheden.
Bij succes ontvangt de cursist een diploma  en onderzoekt de coach of er een mogelijkheid is om op de school waar een cursist werkt collega’s kennis te laten maken met Vriendelijk orde houden.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering verschilt. Deze is afhankelijk van de huidige situatie, van de tijdens de cursus gestelde doelen én van de inzet.

Niveau
Iedereen kan deelnemen.


Vliegtuigje
Wilt u Vriendelijk orde houden op een andere manier aanbieden op uw school/opleiding/training? Neem dan contact met ons op, we ontwikkelen graag een traject op maat.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen