Gebruikte termen – Jargon

Gaandeweg is Vriendelijk orde houden gebruik gaan maken van jargon. Sommige termen bedachten wij zelf (Spiegelmap, Interventiepalet), andere zijn bedacht door cursisten (Tip, Tipboek), weer andere termen zijn ons aangereikt door deskundigen (Verwachtingsmanagement, Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming).

Deze pagina ‘Gebruikte termen – Jargon’  is direct te bereiken via het menu – Bij het uitklapmenu van ‘Over ons’ zie je onderaan de link naar deze pagina.

Overal waar wij deze termen gebruiken schrijven wij deze met een hoofdletter om de lezer eraan te herinneren dat Vriendelijk orde houden aan deze termen een specifieke betekenis geeft. De termen als Kader en Protocol zijn algemeen bekend maar hebben bij Vriendelijk orde houden een specifieke toepassing/betekenis.

HandelingsladderLeerlingen die gedrag vertonen dat niet past bij het Kader stuurt de docent op een vriendelijke en duidelijke manier bij met stap twee, drie en vier van de Handelingsladder. Bij elke stap hebben leerlingen een kans daar goed op te reageren. Meer informatie hierover bij het onderwerp Interventiepalet
InterventiepaletOrde houden doe je bij Vriendelijk orde houden op een gestructureerde manier. Bij het onderwerp interventiepalet zie je hoe verschillende componenten bijdragen aan het bijsturen van leerlingen op een vriendelijke en duidelijke manier. Meer informatie hierover bij het onderwerp Interventiepalet.
KaderEen Kader geeft iedereen (docent en leerlingen) algemene aanwijzingen voor gedrag. Hierdoor is voor iedereen duidelijk welk gedrag er wordt verwacht. Met een duidelijk Kader ziet de docent direct of een leerling wel of niet aan deze verwachtingen voldoet. Meer informatie hierover bij het onderwerp Kader.
KwalificatieKwalificatie is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Kwalificatie heeft te maken met overdracht en verwerving van kennis, vaardigheden en houdingen die kwalificeren om ‘iets’ te doen, zowel voor een beroep als voor het leven in een complexe moderne samenleving. Meer informatie bij deze link:
https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-
PersoonsvormingSocialisatie is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Bij Persoonsvorming kun je denken aan kwaliteiten als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ook volwassenheid. Meer informatie bij deze link:
https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-
ProtocolIn een Protocol staan afspraken tussen docent en schoolleiding met als doel een lijn te trekken en daarmee efficiënt gedrag bij te sturen. Meer informatie hierover bij het hoofdstuk Protocol.
SocialisatieSocialisatie is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Socialisatie heeft te maken inleiding in en verbinding met bestaande tradities en praktijken – zowel sociaal-culturele, politieke, religieuze en levensbeschouwelijke praktijk, als beroeps- en professionele praktijken. Meer informatie bij deze link:
https://www.vriendelijkordehouden.nl/over-ons/gert-biesta/
SpiegelmapDe Spiegelmap is een hulpmiddel van Vriendelijk orde houden om bij te sturen. Hiermee beperk je het aantal tips tijdens het frontaal lesgeven: je laat non-verbaal de grens zien. Gecombineerd hebben de drie elementen Spiegelmap, gebaren en Tipboek een maximaal effect. Meer informatie over de Spiegelmap bij het onderwerp Spiegel de sfeer.
SpiekbriefDe Spiekbrief beschrijft een serie handelingen waarmee je op een vriendelijke en duidelijke manier zowel aan- als bijstuurt. Bij elke handeling hebben leerlingen een kans daar goed op te reageren. Meer informatie over de Spiekbrief bij het onderwerp Interventiepalet.
TipDe docent geeft leerlingen tips. Dit zijn positief geformuleerde aanwijzingen die de docent geeft aan een leerling. Tips tijdens frontaal lesgeven noteert de docent in een Tipboek, tips tijdens zelfstandig werken noteert een docent op een lijst met namen.
TipboekHet Tipboek gebruik je om Tips te noteren tijdens frontaal lesgeven. Na het uitspreken van de tip schrijf je de tip achter de naam + datum die je zojuist in je Tipboek opschreef. Het opschrijven helpt je om te onthouden welke tips je hebt gegeven en bied je de gelegenheid deze later in een (foto) lijst te verwerken. Het aantal tips dat je geeft correspondeert met de kleur van de zichtbare pagina van de Spiegelmap: Op het moment dat je de eerste tip geeft toon je de groene afbeelding. Op het moment dat je de tweede tip geeft toon je de oranje afbeelding. Meer informatie over het Tipboek bij Geef en administreer tips.
VerwachtingsmanagementMet Verwachtingsmanagement maakt de docent aan de leerlingen duidelijk wat ze op dit moment horen te doen. Als de docent begint met een andere werkvorm en daarom een andere activiteit van de groep verwacht, dan laat hij de nieuwe instructies zien met Verwachtingsmanagement.
MotivatiecoachVervangende term voor docent. In de rol van Motivatiecoach stimuleer je intrinsieke motivatie. Deze term is gemunt door Ruben van den Broek, cursist bij Vriendelijk orde houden in 2010
Credits
John Hendriks – Docentopleider Horeca & Voeding
Coördinator H&V Faculteit Onderwijs en Opvoeding HvA
Tijdens een gastles van Vriendelijk orde houden op de HvA gaf John Hendriks aan dat iedere docent elke les eerst de moeilijke woorden zou moeten behandelen die voorkomen in zijn les. Dankzij dit advies begint de cursus Vriendelijk orde houden met het bespreken van de gebruikte terminologie.