Introductie     |     Lees- en werkwijzer     |     Cursusinleiding     |     Hoofdstukken     |     Samenvatting

Gert Biesta

De visie van Rapucation en van Vriendelijke orde houden vindt zijn theoretische onderbouwing in de drie dimensies van het onderwijs die Gert Biesta beschrijft in ‘The beautiful risk of Education’ en in ‘Good Education in an Age of Measurement’. 

  • Socialisatie (Attitude, omgangsvormen, deel worden van tradities en praktijken. Specifiek zoals socialisatie in beroepspraktijken, of algemeen als socialisatie in de cultuur van de democratie)
  • Kwalificatie (Verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen om iets te kunnen doen. Specifiek, zoals gekwalificeerd om een beroep uit te oefenen of algemeen, als gekwalificeerd om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven)
  • Subjectivering (Persoonsvorming, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de wereld om je heen).

Voor onderwijsgevenden is het de uitdaging de drie dimensies in balans te houden. Biesta merkt op dat de laatste dimensie – Subjectivering – in het huidige onderwijs vaak te weinig aan bod komt. Met de juiste balans krijgen leerlingen kansen om volwassen in de wereld te zijn. Een van Biesta’s belangrijkste adviezen: De school heeft tot taak kwalificerings- en socialiseringsprocessen zo te laten verlopen dat elk kind of jongere op zijn eigen wijze in de (school)wereld tevoorschijn kan komen: als uniek subject.

Meer over Gert Biesta: www.gertbiesta.com

Introductie     |     Lees- en werkwijzer     |     Cursusinleiding     |     Hoofdstukken     |     Samenvatting