HBO

Studenten van docentenopleidingen hebben vaardigheden nodig om orde te kunnen houden. Eerst volgt een lijst met nieuwsberichten van VOH die te maken hebben met docentenopleidingen. Daarna een opsomming van de opleidingen waar VOH mee heeft samengewerkt.

Een overzicht van contacten tussen Vriendelijk Orde Houden (VOH) en HBO- en universitaire docentenopleidingen.

HvA

Op 7 maart 2023 gaf VOH op het Hermann Wesselink College in Amsterdam voor 25 docenten een presentatie. Lees meer.

NHL Stenden

Op donderdag 13 januari om 13:00 gaf Johan ’t Hart een online gastcollege voor de studenten van Engels van de hogeschool NHL in Leeuwarden. Dit gastcollege had als thema een leeromgeving die leerlingen in staat stelt om initiatieven te nemen en om plannen uit te voeren.

Het eerste contact verliep via Femke Bruining, een student van de opleiding voor docent Engels. Zij nam contact op met Johan ’t Hart. Vervolgens namen de teamleider Danny van Dijk en studiebegeleider Evie Walsma contact op met Johan ’t Hart.

De studenten maken op verzoek van VOH een filmpje dat helaas nog niet te zien was tijdens het gastcollege. Het filmpje zal gaan over het moment dat een leerling een Tijdrovende opdracht dient in te leveren, maar deze opdracht niet heeft gemaakt. Met deze opdracht stuur je als docent het gedrag van een leerling bij.

Bij dit gastcollege gebruikt Johan ’t Hart deze PowerPoint

Deel 1 PP
Deel 2 PP

Bij de laatste gele dia van deel 2 staan weblinks naar onderwerpen die in dit gastcollege aan de orde komen.

WUR

Op 2 juli 2021 gaf Johan ’t Hart namens VOH een gastcollege op de Universiteit van Wageningen.
Zie de aankondiging en het verslag van deze bijeenkomst

Dit contact loopt via Ruben van den Broek.

Gastcollege Wageningen Universiteit – Vriendelijkordehouden.nl

HAN

Een student, Sam van Dijk,  van de hogeschool Arnhem en Nijmegen benaderde VOH met de vraag of hij ons kon interviewen ivm een afstudeerproject over Vriendelijk Orde Houden. Zijn plan was om een product te maken met heldere instructie voor beginnende docenten op het gebied van orde houden. VOH heeft deze kans aangegrepen om ook op zoek te gaan naar die duidelijkheid over hoe je VOH als docent inzet. In de tweede week van juni 2021 presenteert VOH een geheel nieuwe website waarin die duidelijkheid is vormgegeven. Wie dit product van deze student wil ontvangen kan een mail sturen naar info@rapucation.eu

Prins Claus Conservatorium

Vriendelijk Orde Houden is verbonden aan het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool. Er is een samenwerking ontstaan tussen VOH en de Onderzoeksgroep Kunsteducatie van het Kenniscentrum Kunst&Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Dit contact is als volgt ontstaan:
In het tijdschrift Kunstzone schreef Evert Bisschop Boele een artikel over ‘idiocultureel onderwijs’.
https://research.hanze.nl/nl/publications/jouw-muziek-mijn-muziek-hoe-muziek-op-school-weer-relevant-kan-wo
Johan ’t Hart reageerde per mail op dit artikel.  Deze mail wekte de interesse van de onderzoeksgroep en daarop onderzochten zij de manier waarop Johan ’t Hart muziekles gaf in Amsterdam aan het Pieter Nieuwland College. Het resultaat van dit onderzoek is opvraagbaar  via info@rapucation.eu
Later verscheen er nog een artikel over dit onderwerp:
https://research.hanze.nl/nl/publications/on-the-road-towards-idiocultural-music-education-a-case-study
Tijdens een congres van het LKCA bracht Evert Bisschop Boele een vraag in die te maken had met het onderzoek:
Moeten we ons handelen als docent of onderzoeker moreel funderen of moeten we morele neutraliteit betrachten? Daarbij stond een praktijkvoorbeeld centraal uit de muzieklessen van Johan ’t Hart.
Opleider Kees van de Meer van de Docent Muziek opleiding van het Prins Claus Conservatorium vroeg in de 2018 en in 2020 aan Johan ’t Hart of hij een les wilde verzorgen in Groningen.

Nieuwsbericht over de samenwerking met het Prins Claus Conservatorium
opleiding-docent-muziek-groningen

Gastles voor studenten in Groningen docent muziek

HvA

In 2017 – 2019 werkte Vriendelijk Orde Houden (VOH) samen met de HvA. In 2018 en 2019 verzorgt  VOH een les voor een groep tweedejaars studenten van de Docentenopleiding Horeca en Voeding (H&V) , vallend binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO). De studenten kregen in 2019 een introductie van VOH en een demonstratie van het zogenaamde Interventiepalet. Met de hand-out die de studenten krijgen tijdens de les, nodigt VOH ze uit om een onderzoek te doen naar hun eigen manier van lesgeven of die naar die van andere docenten.

Nieuwsberichten op deze site over dit onderwerp

Samenwerking HvA en Vriendelijk Orde Houden

HVO – Humanistisch Vormingsonderwijs

Nieuwsbericht op deze site over dit onderwerp

Humanistisch Vormingsonderwijs

hvo-lessen

ANMEC

Orde in de les is niet alleen in het reguliere onderwijs een actueel thema, ook in aanvullende lessen en activiteiten zijn docenten op zoek naar nieuwe manieren om een ordelijke les te kunnen verzorgen. In dit kader werden wij in januari 2017 uitgenodigd door ANMEC om twee cursussen te verzorgen aan de docenten schooltuinen Amsterdam.

Nieuwsberichten op deze site over dit onderwerp

Kun je Vriendelijk Orde Houden tijdens de buitenlessen schooltuinen?