HBO

Prins Claus Conservatorium

Vriendelijk orde houden is verbonden aan het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool. Er is een samenwerking ontstaan tussen VOH en de Onderzoeksgroep Kunsteducatie van het Kenniscentrum Kunst&Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Dit contact is als volgt ontstaan:
In het tijdschrift Kunstzone schreef Evert Bisschop Boele een artikel over ‘idiocultureel onderwijs’.
https://research.hanze.nl/nl/publications/jouw-muziek-mijn-muziek-hoe-muziek-op-school-weer-relevant-kan-wo
Johan ’t Hart reageerde per mail op dit artikel.  Deze mail wekte de interesse van de onderzoeksgroep en daarop onderzochten zij de manier waarop Johan ’t Hart muziekles gaf in Amsterdam aan het Pieter Nieuwland College. Het resultaat van dit onderzoek:
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-kunst-en-samenleving/lectoraten/lectoraten/kunsteducatie/idiocultureel-muziekonderwijs
Later verscheen er nog een artikel over dit onderwerp:
https://research.hanze.nl/nl/publications/on-the-road-towards-idiocultural-music-education-a-case-study
Tijdens een congres van het LKCA bracht Evert Bisschop Boele een vraag in die te maken had met het onderzoek:
Moeten we ons handelen als docent of onderzoeker moreel funderen of moeten we morele neutraliteit betrachten? Daarbij stond een praktijkvoorbeeld centraal uit de muzieklessen van Johan ’t Hart.
Opleider Kees van de Meer van de Docent Muziek opleiding van het Prins Claus Conservatorium vroeg in de 2018 en in 2020 aan Johan ’t Hart of hij een les wilde verzorgen in Groningen.
https://www.vriendelijkordehouden.nl/nieuws/opleiding-docent-muziek-groningen/

HvA

In 2017 – 2019 werkte Vriendelijk orde houden (VOH) samen met de HvA. In 2018 en 2019 verzorgt  VOH een les voor een groep tweedejaars studenten van de Docentenopleiding Horeca en Voeding (H&V) , vallend binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO). De studenten kregen in 2019 een introductie van VOH en een demonstratie van het zogenaamde Interventiepalet. Met de hand-out die de studenten krijgen tijdens de les, nodigt VOH ze uit om een onderzoek te doen naar hun eigen manier van lesgeven of die naar die van andere docenten.

Interventiepalet