Verslag workshop Dordrecht

Studiedag Humanistisch Vormings Onderwijs – 28 oktober 2019 – Dordrecht Stay Okay

Johan ’t Hart – geactualiseerd augustus 2023

Samen met Rense Houwing gaf ik een workshop aan elf leerkrachten. Een deelnemer merkte het volgende op: “Streng zijn is af en toe nuttig”.

Ben je als je streng bent nog rechtvaardig?

Het verschil tussen ‘streng en rechtvaardig’ en ‘Vriendelijk Orde Houden (VOH)’ is dat bij ‘Streng en rechtvaardig’ de docent zijn of haar eigen energie reguleert en dat bij VOH die regulering van alle kanten komt. Jou leerlingen helpen jou én elkaar om vriendelijk en duidelijk te blijven!

De module ‘Reguleer je energie‘ pleit voor het geheel weglaten van strengheid. Lees meer bij ‘Streng en rechtvaardig‘.

Bij VOH spreek je eerst een kader af (vriendelijk en duidelijk). Vervolgens zijn alle deelnemers gerechtigd elkaar hierop aan te spreken. Als iemand (leerkracht of leerling) boos is of onrechtvaardig helpt iedereen elkaar terug te keren naar vriendelijk en duidelijk. Het feit dat iedereen hierbij helpt, zorgt voor een omgeving waarin leerlingen hun talent ontwikkelen en iedereen zichzelf kan zijn.

Lees over het humanisme een eerder artikel op deze site: