Meer introductie video’s

12 februari 2023

Deze video is in opdracht van VOH geproduceerd door Enero Moestalam – movethevideo.com/

Onderwijs door een trechter – 4.12 minuten
In deze video een bespreking van de problemen die zich voordoen in het onderwijs en de oplossingen die VOH daarvoor biedt.

Invalshoeken – 3.29 minuten
In deze video een bespreking van de vijf invalshoeken van VOH. Elke docent kiest zelf een de invalshoek om mee te beginnen.

Hulpmiddelen – 6.00 minuten
In deze video een demonstratie van de hulpmiddelen die VOH ter beschikking stelt aan docenten.

25 juni 2019

Deze video is in opdracht van VOH geproduceerd door Bord&Stift