VPRO Tegenlicht

Een nieuwe cursist gaf zich op voor de onlinecursus Vriendelijk orde houden. Zij gaf mij de tip om de uitzending te bekijken ‘100 dagen voor de klas’ te zien bij VPRO Tegenlicht. In die uitzending gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul na een spoedcursus voor de klas.

Wat viel op

 • De ervaren docenten die in beeld komen zijn doorgaans streng en adviseren de stagiaires streng te zijn. Het lijkt er allemaal om te draaien wanneer je een leerling eruit stuurt. De twee mannen waar Tim en Nicolaas stage bij lopen, spreken leerlingen vaak streng en bazig toe.
 • Nicolaas vraagt een coach om raad en die geeft het volgende advies: De groep is net een roedel, als ik met de vingers knip moeten zij gaan kwijlen.
 • De leerlingen die buiten de les om aan het woord komen, geven aan dat ze met opzet de grens opzoeken. Pas als je weet wanneer een docent je eruit stuurt, neem je hem of haar serieus.
 • Tim: ‘Als ik leraar was, zou ik juist niet mezelf moeten zijn. Je hebt niets aan een springerige en jolige leraar.’

Bij de cursus vriendelijk orde houden, krijg je afwijkende adviezen

 • Streng verandert Vriendelijk orde houden in duidelijk. Een duidelijke instructie op het bord met wat je van de leerlingen verwacht doet wonderen.
 • Bazig verandert Vriendelijk orde houden in onhoorbare aanwijzingen met een gebaren en in korte positieve tips die je noteert.
 • Eruit sturen verandert Vriendelijk orde houden in het verstrekken van een tijdrovende opdracht. Bij Vriendelijk orde houden stuur je er alleen een leerling uit als deze bedreigend of ontoelaatbaar gedrag vertoont.
 • Met vriendelijk orde houden hou je orde zonder boos te worden en blijf je wel jezelf.

Ook komen er in de uitzendingen uitspraken naar voren die geheel in lijn zijn met Vriendelijk orde houden

 • Zo zegt de coach: Er zitten allerlei soorten kinderen in de klas. Kwetsbare kinderen, en kinderen met een grote mond. We moeten er met elkaar voor zorgen dat iedereen tot zijn recht gaat komen. Dat kan alleen maar in een bepaalde soort van veiligheid en die hangt van jou af. Je kan voor het individu heel empathisch zijn…De coach maakt dan de zin niet af.
 • De toezichthouder Joop vertelt: Een toezichthouder is er niet tegen hen, maar voor hen. Als ze dat beseffen, gaat het goed (Je kunt toezichthouder vervangen door docent).
 • De stagiaires over Joop: Joop is geliefd en gevreesd. Dat is wat je ook wilt als leraar. Hoe kom je bovenop die apenrots. Misschien is dat wel de zoektocht van iedere leraar (Bij Vriendelijk orde houden vrezen leerlingen de tijdrovende opdracht).

Wil je starten met Vriendelijk orde houden, maak dan eerst afspraken met je leidinggevende over de manier waarop je gaat lesgeven. Je maakt dan sluitende afspraken over het inleveren van tijdrovende opdrachten. Met zo’n opdracht vraag je de leerlingen wat er is gebeurd en hoe we dit vooraan beter oplossen. Het tijdrovende aspect zit onder andere in het feit dat ze de opdracht voor de les moeten inleveren. De effectiviteit zit in het sluitende aspect. Niet inleveren van de opdracht is geen optie.