Johan ’t Hart,

Een onderdeel van de cursus Vriendelijk orde houden is het geven van advies door de coach. Het onderstaande advies ontving een van de deelnemers aan een cursus:

Beste Collega,

Hartelijk bedankt voor jouw reactie. Fijn te horen dat het je elementen uit de cursus kunt toepassen.

Wat jij vertelt over het terugvallen op oude patronen als je moe bent is herkenbaar en ik hoor het vaker van andere collega’s. Als je altijd met een gebaar om stilte vraagt en als je daarna bij alle volgende stappen je niet verbindt met de negativiteit van de verstoring, dan is het mogelijk ook de laatste uren van de dag en bij drukke klassen rustig te blijven. Als docent heeft mij dit jaren gekost om dit punt te bereiken. In mijn laatste jaar dat ik lesgaf kreeg ik een rooster met op maandag acht uur achter elkaar les. Dankzij mijn rustige aanpak bleek dat voor mij mogelijk. In mijn beginjaren, toen ik nog op de meer gebruikelijke manier orde hield, zou dat beslist uitputtend zijn geweest.
Je beschrijft de manier waarmee je gewend bent om om stilte te vragen.  Je telt dan tot drie, de leerlingen weten dan dat je een maatregel kunt gaan nemen. Dit moet dreigend zijn voor de leerlingen en heeft met ‘streng zijn’ te maken. Ik raad je aan orde te houden zonder dreiging. Dat sluit dan weer aan bij jouw tweede opmerking dat je het ‘eerlijk’ vond dat je de opdracht gaf aan een leerling die de les verstoorde; je hoeft dan niet meer boos te worden!

Ik hoop dat je iets hebt aan mijn reactie.