Johan ’t Hart

Een bespreking van de derde uitzending van 100 dagen voor de klas.

Wat viel op?

1. Leerlingen komen het lokaal binnen. Nicolaas staat bij de deur, leerlingen passeren hem met headset om. Nicolaas vraagt: “doe je headset even af”.
2. Beginnen met de les: Tim begint met lesgeven terwijl het nog niet stil is.
3. Eruit sturen
Nicolaas stuurt een leerling eruit. Het duurt even voordat deze leerling eruit gaat. Na afloop bespreken ze het briefje dat de leerling moest invullen. In deze brief laat de leerling zich grof uit over Nicolaas. Zowel Nicolaas als de leerling zijn bij dit gesprek geïrriteerd. Na de bespreking van de brief zie je dat Nicolaas is aangeslagen. Voor hem is de grove taal in de brief bedreigend. De school is voelt voor hem nu onveilig. Nicolaas: Ik voel mij aangereden door een truck.

Advies Vriendelijk orde houden:

1. Leerlingen komen het lokaal binnen. Leraar staat bij de deur. Alleen leerlingen zonder headset mogen naar binnen. Als dat de regel is, doen ze hem al eerder tijdens de leswisseling af.
2. Begin van de les: Spreek een stiltegebaar af met de klas. Begin pas als het stil is.
3. Eruit sturen: In plaats van eruit sturen geef je een leerling die stoort de opdracht een brief te schrijven. Dit noemen wij een Tijdrovende opdracht. In die opdracht staan twee vragen: Wat er is gebeurd? Hoe lossen we dit voortaan beter op? Die opdracht levert de leerling voor de volgende les in. De nabespreking van zo’n opdracht verloopt doorgaans goed.

Gebeurtenissen en uitspraken tijdens de uitzending die in lijn zijn met Vriendelijk orde houden:

Leraar in de docentenkamer: “Ik heb een speelveld, een kader. Hierbinnen gaan wij spelen. Wat daarbuiten valt accepteer ik niet, tolereer ik niet. Ik maak alles bespreekbaar, leuke en minder leuke dingen.” Ook geeft deze ervaren docent aan dat hij, ondanks zijn rustige uitstraling, wel nerveus is!

Docent Bjorn evalueert met de klas de les van Tim terwijl Tim op de gang wacht: “Wat is het nadeel van een docent die druk doet?” Leerling: “Dat de kinderen dan ook druk doen.” Bjorn: “Dat moeten we hem (Tim) teruggeven”.

De gym docent geef Tim een advies: “Start pas als het stil is”.

Tijdens de derde uitzending geeft Hans Kaldenbach les aan startende docenten. Hij is de schrijver van het boek Machomannetjes.
– “Je redt het niet met je primaire neigingen, je moet het doen met vakmanschap.”
– “Een macho leerling wil maar één ding, winnen of heel groot verliezen, dat is ook winst. Kenmerk macho: altijd willen winnen.”
– “De kans is groter dat je wint met verbinding zoeken. Dat is ook professioneler
– “Zodra je echt loopt te schreeuwen, dan heb je verloren.”