Johan ’t Hart,

Tijdens een online cursus Vriendelijk orde houden viel de term Autoritatief. Bij Wikipedia troffen we deze definitie aan:

Een autoritatieve opvoeding is een opvoedingsstijl die zowel betrokken, begripvol en accepterend als controlerend, veeleisend en gezaghebbend is tegenover het kind. Deze stijl van opvoeden stelt redelijke grenzen, geeft uitleg, toont begrip en doet al deze dingen met gezag.
Autoritatief staat tegenover laissez faire en permissief (toegevend) aan de ene kant en autoritair aan de andere kant. Deze indeling van opvoedingsstijlen is afkomstig van de Noord-Amerikaanse psychologe en pedagoge Diana Baumrind en dateert uit 1966.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Autoritatieve_opvoeding

Is autoritatief hetzelfde als Vriendelijk orde houden? Een groot deel van de definitie klinkt vertrouwd. Met de term ‘gezag’ ben ik voorzichtig omdat gezag gepaard kan gaan met het geven van uitbranders en dat past niet bij Vriendelijk orde houden. Gezag afdwingen past bij bij autoritaire aanpak.  Als ik het woord ‘gezag’ zelf zou gebruiken, dan zou ik dat alleen doen in de context van ‘gezag verkrijgen’. Gezag verkrijg je door het de juiste randvoorwaarden te verzorgen en het goede voorbeeld te geven. Ik stel een paar aanpassingen voor om de onvriendelijke bijklank daarvan te laten verdwijnen.

1) Controlerend: Dit zou ik veranderen in ‘sturend’
1) Veeleisend: Een veeleisende docent is ogen van een leerling al snel een dwingeland. Deze term zou ik daarom vervangen door “uitnodigend”.
2) Gezaghebbend: Deze term zou ik vervangen door “vertrouwenwekkend”.
3) Tegenover: Dit woord lijkt aan te geven dat je als volwassene in strijd gewikkeld bent met je leerling. Verander je ‘tegenover’ in ‘voor’, dan suggereert dit laatste dat je met je leerling een goede verstandhouding hebt.
4) ‘en doet al deze dingen met gezag’ Dit zou ik veranderen in: Door aan de slag te gaan met Vriendelijk orde houden, verkrijg je op een natuurlijke manier gezag.

Een nieuwe definitie van Autoritatief gecombineerd met Vriendelijk orde luidt dan als volgt:

Vriendelijk orde houden is een opvoedingsstijl die betrokken, begripvol, accepterend, sturend en uitnodigend is. Deze stijl van opvoeden geeft uitleg, stelt redelijke grenzen en toont begrip. Het is een vertrouwenwekkende opvoedingsstijl waar kinderen zich graag op een positieve manier voor inzetten.

Terugkomend op de twee opvoedingsstijlen die aan autoritatief ten grondslag liggen:

Vriendelijk orde houden verandert autoritair/streng in duidelijk en verandert Laissez faire/vrijblijvend in vriendelijk. Vriendelijk orde houden = Vriendelijk + duidelijk. Deze opvoedingsstijl is ontwikkeld door de Stichting Rapucation.

Dit is samenvattend waar Vriendelijk orde houden naar streeft:

  • Verschaf duidelijkheid zodat iedereen weet wat je van ze verwacht (over kader, de manier van omgaan met elkaar,  protocol).
  • Geef op een interactieve manier les en geef leerlingen persoonlijk aandacht (benaderbaar, empathisch, kalm, geduldig).
  • Blijf vriendelijk, daarmee verkrijg je het vertrouwen van je leerlingen.

De afbeelding bij dit nieuwsbericht is afkomstig van GettyImages