Ervaringen delen 2

Femke, een student Docent Engels van de NHL Stenden hogeschool ontdekte de site van Vriendelijk orde houden. Zij nam contact met mij op en vroeg of ik een gastcollege wilde geven. Dat gastcollege gaf ik op 13 januari aan ongeveer 30 studenten (Voltijd VT en Flexibel onderwijs FO).

Tijdens dat college liet ik zien dat je een leeromgeving kunt creëren waarbij leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Daarvoor zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Ook zijn er oplossingen beschikbaar. Het concept dat ik de studenten voorlegde, gaat uit van starten met zelfstandig werken. De resultaten die je ziet tijdens zelfstandig werken, gebruik je als uitgangspunt als je frontaal lesgeeft. Verder vertelde ik over een manier van beoordelen met vinkjes waardoor iedere leerling op eigen niveau kan presteren.

Een aantal reacties op het gastcollege:

 1.  Teitler gaf ons eerder een gastcollege. Hij gaf aan dat het af en toe nuttig kan zijn om te spelen dat je boos bent.
  Mijn reactie: Met vriendelijk orde houden is het niet meer nodig om te spelen dat je boos bent. Het verschil tussen spelen dat je boos bent en echt boos zijn is broos. Voor je het weet ben je echt boos en daar wordt je moe van en ook kun je dan niet meer helder nadenken.
 2. Er is een stroming die zegt dat alle onrust in de klas komt door hoe jij lesgeeft.
  Mijn reactie: Wat je kunt doen is als docent is vriendelijk en duidelijk reageren op verstoringen en daarmee los je elke verstoring op. Je zorgt er op die manier voor dat jij zelf geen onrust toevoegt aan de klas.
 3. Is er al door andere docenten met beoordeling met vinkjes gewerkt?
  Mijn reactie: Ik heb nu geen concrete voorbeelden voorhanden.
  Ik zie het nu als een uitdaging om docenten te vinden die werken met deze manier van beoordelen. Wilt u mij een reactie sturen als u werkt met de onderstaande manier van beoordelen?
  Beoordeling // Cursus Vriendelijk Orde Houden in de Klas
 4. Soms halen studenten het bloed onder je nagels vandaan.
  Mijn reactie: Het bijsturen doe je met een Tijdrovende opdracht. Als in een volgende rapportperiode een leerling opnieuw stoort, geef je een Reflectieve schrijfopdracht.
  Tijdrovende opdracht: 5.2 Bijsturen – Vriendelijkordehouden.nl
  Reflectieve schrijfopdracht: 5.2 Bijsturen – Vriendelijkordehouden.nl