Friendly and Fair Teaching

De afgelopen maanden is gewerkt aan de vertalen van de site van Vriendelijk Orde Houden. Deze vertaling is te zien bij:
friendlyandfairteaching.com

Johan ’t Hart -17 mei 2023

Op dit moment zijn wij bezig beide websites tot een geheel met vlaggetjes om te kiezen voor Nederlands of voor Engels.

Tijdens het vertalen bleek er nog veel ruimte voor verbetering. De belangrijkste verbetering is nu al te zien in de Engelse versie van ons overzicht. De kleuren zijn in de Engels versie aangepast. Het idee van een stoplicht is nu direct zichtbaar.

Stoplicht

Een toelichting bij een stoplicht. Iedereen weet dat een stoplicht bestaat uit drie lampjes. De meeste weggebruikers geven gehoor aan de betekenis doorrijden of stoppen. Wie toch door rood rijd kan een bekeuring krijgen. Bij VOH is het stoplicht vervangen door een telraam. De meeste leerlingen houden zich aan de aanwijzingen, wie dat niet doet komt in aanmerking voor een opdracht waarin de docent de leerling vraagt zelf een voorstel te doen voor verbetering van gedrag.

Bij het nieuwe Engelse overzicht zijn alle invalshoeken nu zichtbaar met grote zwarte letters. Bij vier van de vijf invalshoeken zijn de bijbehorende modules in kleur aangegeven (observeren heeft geen modules). Deze en ook andere aanpassingen zijn voorgesteld door Nick Sorensen. Hij helpt mij bij het vertalen van termen die wij gebruiken voor onze invalshoeken en modules. Zijn zoektocht naar het geheim van de ‘Expert Teacher’ sluit naadloos aan bij de aanpak van VOH.