Leerlingen voelen zich serieus genomen als je ze om feedback vraagt

Normaal gesproken beoordeel jij de leerling. Nu volgt een pleidooi voor het laten beoordelen door leerlingen van jouw lesmateriaal en jouw manier van lesgeven. Door dat te doen, zorg je voor gelijkheid én geef je de aanzet tot samenwerking.  Zo ontstaat een aantrekkelijk leerklimaat.

Wietske Tijssen – 24 november 2022

Wel of niet vragen aan je leerlingen om jou te beoordelen:

  1. Wel: Met hun suggesties repareer je onvolkomenheden in het lesmateriaal en krijg je inzicht in je eigen lesstijl. Ook krijg je van je leerlingen suggesties voor andere onderwerpen die jij tot nu toe nog niet aanbood. Het laten beoordelen van je eigen lesmateriaal vereist lef.
  2. Niet: Je vraagt geen feedback aan je leerlingen. Leerlingen in de daarop volgende jaren krijgen dan te maken met steeds dezelfde onvolkomenheden. Jij tast in het duister over de kwaliteit van jouw aanbod. Een reden om geen feedback te vragen is dat je verwacht dat je leerlingen jouw lesmateriaal negatief zullen beoordelen.

Geschikte momenten om je door leerlingen te laten beoordelen:

  1. Bij het afronden van een rapportperiode, als leerlingen terugkijken op wat ze dit blok hebben gedaan
  2. Bij het afronden van een schooljaar waarbij je met de groep terugblikt op het hele jaar.

Bekijk onze feedbackformulieren voor het PO en VO en download ze kosteloos.