Johan ’t Hart,

De didactiek van Vriendelijk orde houden is ontstaan tijdens muzieklessen op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam die ik daar gaf tot 2017. Deze didactiek is nu beschikbaar voor docenten VO van alle vakken en voor leerkrachten PO in de vorm van de cursus Vriendelijk orde houden. Met hun inbreng helpen cursisten mee aan de verdere ontwikkeling van Vriendelijk orde houden. Hun inbreng en die van experts staat op deze site bij elk onderwerp onderaan de pagina vermeld bij ‘credits’.

Enerzijds is de didactiek van de muzieklessen van het PNC verzelfstandigd binnen Vriendelijk orde houden, anderzijds is de muzikale expertise van het PNC terug te vinden op de site van de Kizzo Band.

In de onderstaande introductievideo die hoort bij het onderwerp  ‘Energieregulatie’ van deze site, vertelt Wietske Tijssen hoe zij als leerkracht op het basisonderwijs muzikale expertise inzet in haar lessen. Met ‘Cooldown’ muziek helpt zij haar leerlingen zich zich na de pauze te concentreren. Deze expertise op beide sites is vrij toegankelijk.

Introductievideo bij het onderwerp Energieregulatie door Wietske Tijssen.

 

Wietske heeft alle projecten begeleid van Rapucation. Zij is nu leerkracht op een basisschool en werkt voor de Stichting Rapucation.