Positief leerklimaat

De cursus “Vriendelijk Orde Houden” biedt praktische tips en inspirerende ideeën voor het scheppen van een positief leerklimaat. Het gaat in de cursus over de combinatie van structuur en vrijheid: voldoende vrijheid voor de leerlingen om zichzelf te ontdekken en voldoende structuur zodat dit proces rustig en ordelijk verloopt.

Ruben van den broek geeft economie op het VO en volgde online de cursus – 4 juni 2020

Door de nadruk te leggen op vriendelijkheid bij het scheppen van een ordelijk leerproces kom je beter toe aan de behoeften van leerlingen. De leerlingen zijn daardoor in staat te reflecteren op hun eigen leerproces en krijgen meer eigenaarschap over hun leerproces. Tijdens dit proces gaan de leerlingen op een goede manier met elkaar om.

Door beter rekening te houden met de behoeften van leerlingen bij het leren, ontstaat een positief leerklimaat waarin de leerlingen zich persoonlijk betrokken voelen, intrinsiek gemotiveerd raken en actief deelnemen. Hoe intrinsieker de motivatie, hoe meer plezier er wordt ervaren in de klas. Hoe positiever het leerklimaat, hoe hoger de leerwinst. Kortom: deze cursus maakt het makkelijker om de leuke aspecten van het onderwijs te ervaren: nieuwsgierige blikken inspireren, persoonlijk contact maken, en leergierige geesten kweken.

VOH: Deze observatie Ruben is verder uitgewerkt bij ‘Positieve leeromgeving‘. Daar is naast structuur en vrijheid ook een derde element ingebracht: verantwoordelijkheid.