Samenvatting VOH

Onlangs vroeg een cursist naar een samenvatting van de aanpak van Vriendelijk orde houden.

1) Het begint met het afspreken van een voor iedereen acceptabel kader. Zolang iedereen zich aan dat kader houdt, gaat alles goed.

2) Als er ondanks het kader toch verstoringen plaatsvinden, staat in de linker cirkel hoe de docent daarmee omgaat. Met deze aanpak lost de docent de meeste problemen zelf op.

3) Tussen de twee cirkels staat het protocol. Dit is een afspraak tussen schoolleiding en docent die alleen gebruikt wordt als een leerling een maatregel niet uitvoert.

4) De rechter cirkel geeft aan hoe docent, ouders en schoolleiding en indien nodig het zorgteam volgens protocol handelen in de uitzonderlijke gevallen waarbij een leerling zich door de maatregel niet laat bijsturen.