Johan ’t Hart,

Studiedag Humanistisch Vormings Onderwijs – 28 oktober 2019 – Dordrecht Stay Okay

Samen met Rense Houwing gaf ik een workshop aan 11 leerkrachten. Een deelnemer merkte het volgende op: “Streng zijn is af en toe nuttig”.

Zij heeft gelijk. Voor leerkrachten is de kwalificatie “streng doch rechtvaardig” doorgaans een compliment. Met die stijl van lesgeven kun je veel bereiken. Als je problemen hebt met orde geven leerkrachten elkaar dan ook vaak het advies streng te zijn.

Bij “streng doch rechtvaardig” schuilt er een addertje onder het gras.

Streng

Wie controleert of jouw strengheid niet te streng is? Dat kun jij bij deze stijl van lesgeven alleen maar zelf. Als je kiest voor deze stijl van werken, dan ben jij de enige die jouw strengheid reguleert. Als je per ongeluk te streng bent, ervaren jouw leerlingen jou dan nog als rechtvaardig? Voor je het weet krijgen ze een hekel aan je of je maakt ze angstig. Daarmee beschadig je de onderlinge relatie.

Rechtvaardig

Wie controleert of je rechtvaardig bent? Bij deze stijl van lesgeven kun jij dat alleen maar zelf. Stel dat je per ongeluk een beslissing neemt die niet rechtvaardig is, mogen leerlingen daar dan op reageren? Als dat niet mag, ervaren de leerlingen jou niet meer als rechtvaardig. Zij merken dat je niet naar ze luistert. Vervolgens spiegelen ze jouw gedrag en luisteren ze niet meer naar jou.

Er is een dunne lijn tussen “streng doch rechtvaardig” en “te streng en niet rechtvaardig”. Dat is de adder onder het gras.

Bij Vriendelijk orde houden spreek je eerst een kader af (vriendelijk en duidelijk). Vervolgens zijn alle deelnemers gerechtigd elkaar hierop aan te spreken. Als iemand (leerkracht of leerling) boos is of onrechtvaardig helpt iedereen elkaar terug te keren naar vriendelijk en duidelijk. Het feit dat iedereen hierbij mag helpen, borgt een veilige omgeving waarin je leerlingen hun talent ontwikkelen en iedereen kan zijn wie die is.

Het verschil tussen “streng en rechtvaardig” en “Vriendelijk orde houden” is dat in het eerste geval de docent zijn of haar eigen energie reguleert en dat bij “Vriendelijk orde houden” die regulering van alle kanten komt. Jou leerlingen helpen jou én elkaar om vriendelijk en duidelijk te blijven!

Lees over het humanisme een eerder artikel op deze site: