Over ons

Johan ’t Hart (Muziek docent) geeft les op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. In zijn voortdurende zoektocht naar verbetering in zijn lessen vond hij verschillende collega’s en onderwijsexperts zoals Astrid Boon (orthopedagoog) en Gert Biesta (Onderwijspedagoog) met interessante visies. Met hen wisselde hij kennis, ervaringen en nieuwe ideeën uit wat leidde tot de aanpak Vriendelijk orde houden. Dit systeem is vandaag de dag zo helder en succesvol dat na een implementatie aan het begin van het jaar, het systeem zichzelf uiteindelijk vrijwel overbodig maakt. Alle aandacht gaat dan naar de les, de hierdoor ontstane extra lestijd verhoogt de resultaten. De kracht van Vriendelijk orde houden is de combinatie van ideeën en ervaringen van verschillende onderwijsexperts.

Johan ’t Hart
Oprichter | Muziek docent

“In de eerste twintig jaren als docent waren er altijd klassen met wie ik geen goede band had. In die klassen was ik vaak boos en dwingend. Toch hielp dat mij niet verder. Bij het zoeken naar alternatieven kwam ik mede dankzij het contact met Peter van der Bosch (Tony Scott) uit op het als docent tonen van een vriendelijke houding. Nu stuur ik bij zonder boos te worden en geef ik les zonder conflicten. De sfeer en de resultaten verbeterden. In mijn eerste jaren als docent voelde ik mij vaak dompteur, nu stel ik mij op als coach. Met mijn klassen voer ik constructieve gesprekken. Graag wil ik mijn aanpak met u delen en ik hoop dat u samen met ons nieuwe mogelijkheden helpt ontdekken om klassen goed te laten functioneren. Als uw resultaten met uw klassen verbeteren, is onze opleiding geslaagd. Samen werken wij daarmee aan een platform voor het verbeteren van de resultaten in het onderwijs.”

Meer info bij mijn blog

Info over een onderzoek dat is gedaan naar mijn muziekpraktijk op het PNC.

Wietske Tijssen
Programma manager | workshopleider

“Ik heb de opleiding Sport Management & Ondernemen gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Toen ik was afgestudeerd ben ik toevalligerwijs betrokken geraakt bij de oprichting van Rapucation. Het moment dat ik inzag dat we met onze programma’s een verschil, hoe groot of hoe klein ook, konden maken voor leerlingen én docenten, wist ik dat ik dit zo lang mogelijk wilde blijven doen. En zo heb ik nu, zes jaar later, veel mogen zien en leren op verschillende scholen en niveaus. Binnen dit programma zorg ik ervoor dat de (nieuwe) ideeën van de onderwijsexperts vertaald worden naar een praktijk gerichte aanpak. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de communicatie met (potentiële) deelnemers, het updaten van de website en het ontwikkelen van aanvragen op maat. Als workshopleider zorg ik voor een heldere structuur tijdens de cursusdagen en een passende handleiding.”

Enero Moestalam
Lichaamstaal expert | Dans docent

“Mijn naam is Enero Moestalam en ik ben dansdocent, choreograaf en uitvoerend danser. Ik heb de opleiding ‘Docent Dans’ gestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Academie voor Theater en Dans. Binnen mijn visie voor docentschap staat respect centraal. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. De docent is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een veilige omgeving waarin de student zich veilig voelt en hierdoor beter kan presteren. Binnen het programma ‘Vriendelijk orde houden’  wil ik docenten (in opleiding) bewust maken over hun lichaamstaal en dat van hun leerlingen. Door elementen van theater en mijn eigen ervaringen te gebruiken, maak ik de deelnemers ervan bewust dat in elke les een performance zit. Een goede performer maakt verbinding met zijn publiek. Hetzelfde geldt ook voor een docent en zijn leerlingen.”