Over ons

Vriendelijk Orde Houden (VOH) is gegroeid uit gedachten die verder reiken dan het klaslokaal. Het is verbonden met filosofieën die verankerd zijn in geweldloosheid, gemeenschapszin en persoonlijkheidsontwikkeling.

Lees ook in dit verband ‘over ons’ bij de pagina zelfstudie

Johan ’t Hart
Oprichter Rapucation – auteur – coachmuziekdocent

Van muziek maken werd ik als kind gelukkig. Als muziekdocent was mijn vraag: hoe geef ik op een VO school leerlingen de kans zich muzikaal te ontplooien. Gaandeweg vond ik muzikale en didactische mogelijkheden en genoot ik van het lesgeven.
Als coach bij cursussen en trainingen van Vriendelijk Orde Houden, verbind ik mijn expertise met die van anderen en hoop daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ik hoop veel docenten en leerlingen te bereiken. Daarom is de informatie op deze site vrij toegankelijk. De inkomsten van de cursussen en teamtrainingen komen ten goede aan de Stichting Rapucation.

 

Wietske Tijssen
Leerkacht PO –  auteur – coach PO

“Na mijn opleiding Sport, Management & Ondernemen heb projecten georganiseerd namens de Stichting Rapucation. Daarna heb ik meegewerkt aan de inhoud en vorm van Vriendelijk Orde Houden. In dit proces heb ik veel docenten, leerlingen en onderwijs experts gesproken, gezien en geïnterviewd.  Dit heeft mij zo geïnspireerd dat ik in 2018 als zij-instromer ben gestart. Momenteel ben ik afgestudeerd en gediplomeerd PO leerkracht en geef ik les in de bovenbouw van een openbare basisschool. De ervaringen die ik in de klas opdoe, leveren input voor het programma van VOH en de nieuwe ontwikkelingen van VOH zorgen ervoor dat ik vernieuwende lessen kan geven in een veilige omgeving. Ik hoop dit nog lang met elkaar te kunnen combineren zodat ik mijzelf, mijn leerlingen en VOH kan blijven ontwikkelen.”

Lees ook mijn blog over mijn rol als coach PO. Al mijn blog’s zijn verzameld onder de lerende juf

Ik werk één dag in de week voor de Stichting Rapucation.

Wiepkje ’t Hart
Auteurredacteur

Mijn naam is Wiepkje ’t Hart. Ik ben de zus van Johan ’t Hart. Allebei dragen we het onderwijs een warm hart toe.

Ik heb 31 jaar lesgegeven in Amstelveen en Amsterdam. In mijn tweede jaar als docent Nederlands werd mij door de vakdidactici van de VU gevraagd eerstegraads docenten van de VU op te leiden. Dat heb ik mijn hele loopbaan met plezier gedaan. De laatste jaren was ik verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik bezocht scholen in de noordelijke provincies die een driejarige opleiding wilden vormgeven voor hun nieuwe bevoegde docenten. Het doel daarvan was de docenten zo snel mogelijk in hun kracht te laten komen. De universiteit deed onderzoek wat er werkte en wat niet. In die jaren nam Johan de aanloop tot Vriendelijk Orde Houden. We hebben daar veel gesprekken over gevoerd.

Ook heb ik veel stukken die hij schreef, bekeken en nagekeken. De laatste versie van de website heb ik in zijn geheel doorgenomen. Ik zet mij pro deo in voor VOH

Enero Moestalam
Lichaamstaal expert – Dans docent

“Mijn naam is Enero Moestalam en ik ben dansdocent, choreograaf en uitvoerend danser. Ik heb de opleiding ‘Docent Dans’ gestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Academie voor Theater en Dans. Binnen mijn visie voor docentschap staat respect centraal. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. De docent is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een veilige omgeving waarin de student zich veilig voelt en hierdoor beter kan presteren. Binnen het programma ‘Vriendelijk Orde Houden’  wil ik docenten (in opleiding) bewust maken over hun lichaamstaal en dat van hun leerlingen. Door elementen van theater en mijn eigen ervaringen te gebruiken, maak ik de deelnemers ervan bewust dat in elke les een performance zit. Een goede performer maakt verbinding met zijn publiek. Hetzelfde geldt ook voor een docent en zijn leerlingen.”

Recent maakt ik voor VOH drie introductiefilms

Michel Couzijn
Auteur – Coach – redacteur

Michel is lerarenopleider en docent taaldidactiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2003 vroegen Johan ’t Hart en Peter van der Bosch hem advies bij het opzetten van Rapucation. Daarna nam hij actief deel aan allerlei pilots van Rapucation zoals een presentatie bij het Europees platform, contact met Jelle Jolles van LEARN aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en een aan een onderzoeksproject voor leerlingen op het Cygnusgymnasium in Amsterdam. Vanaf de start doet Michel redactiewerk voor Vriendelijk Orde Houden. In de het eerst jaar dat de cursus werd gegeven nam hij deel als docent Nederlands en behaalde een diploma VOH!

Ik zet mij vrijwillig in voor de Stichting en ontvangt voor de eerder genoemde activiteiten geen vergoeding.

Vanaf januari 2020 ben ik als Coach verbonden aan VOH.

Astrid Boon
Advies

Astrid Boon is als orthopedagoog en als extern vertrouwenspersoon verbonden geweest aan verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam en omstreken.

Astrid schreef het boek Straf / Regels. De inzichten uit dit boek komen terug in het hoofdstuk Tijdrovende opdracht van deze site. Ook schreef zij samen met Leo Prick het boek Te gezellig in de klas. In dit boek houden Astrid Boon en Leo Prick een pleidooi voor een betere samenwerking tussen ouders, leraren en school. Aanleiding tot het schrijven van dit boek was de toenemende klacht van scholieren dat het in veel lessen zo gezellig wordt en dat het er zo ordeloos aan toegaat dat er niet gewerkt kan worden. Leerlingen dringen er daarom bij hun leraren op aan dat zij duidelijke regels stellen en die vervolgens ook strak en strikt handhaven. Ouders krijgen van scholen het verwijt dat zij de oorzaak zijn van de ordeproblemen omdat zij hun kinderen niet goed opvoeden. Van hun kant klagen ouders erover dat zij onkundig worden gehouden van de problemen die op de school van hun zoon of dochter spelen, zoals docenten die niet goed functioneren of lessen die soms maandenlang niet worden gegeven.

Vriendelijk Orde Houden streeft net als Astrid Boon naar een betere samenwerking tussen  docenten, schoolleiding en ouders en biedt hen daarvoor kansen. Astrid voorziet VOH hierbij van advies.

Lees meer over de bijdrag van Astrid aan VOH

Astrid zet zich vrijwillig in voor de Stichting Rapucation en ontvangt geen vergoeding.

Rense Houwing
Auteur – redacteur – vormgever

In allerlei soorten werk had ik ervaring opgebouwd in individuele en groepsgewijze trainingen, kennisoverdracht, coaching en begeleiding, met doorgaans positieve reacties. De keuze voor het leraarschap leek een natuurlijk vervolg, maar hoewel er in de opleiding toch wel aandacht was voor ‘orde houden’ bleek ik in mijn eindstage totaal niet voorbereid te zijn op de dynamiek in zo’n groep van dertig jongeren. Dat jaar eindigde in verwarring en onderdrukte paniek.

Enige tijd later stuitte ik op een methode van ‘orde houden’ die kennelijk effectief was en ook nog op prijs gesteld werd door de leerlingen. Prompt plopte het onderdrukte trauma op. Al snel wist ik: dit móét ik doen! Hier ligt de crux van een gelukkig en effectief leraarschap.

Nog steeds ben ik intens blij en dankbaar dat Vriendelijk Orde Houden op mijn pad gekomen is. Ik zie het niet als ‘methode’, maar als een verzameling goed verenigbare en heel effectieve ideeën, werkwijzen en aandachtspunten, met als gezamenlijk uitgangspunt en doel dat leerlingen en leraren opbloeien in een vriendelijke, duidelijke en stimulerende leeromgeving.

Mijn ervaring met de cursus was niettemin niet gemakkelijk. Ik verdwaalde in de organisatie en terminologie van het materiaal. Kennelijk raakte mijn feedback een snaar bij Johan, want ik mocht de hele cursus opnieuw redigeren en in samenwerking herschrijven. Graag! En een jaar later, na een reeks ontwikkelingen, nog een keer. Er is natuurlijk geen mooiere manier om je een gedachtegoed eigen te maken.
Als ik dus iets aan dit geheel heb toegevoegd, dan komt dat vooral doordat het herschrijven en herordenen mij noopten om alle essenties en toepassingen tot op de bodem te doorvorsen, zodat ik ze helder kon verwoorden. In dat proces heb ik vaak gedacht: dit is echt goud!

Ik werk als zzp’er voor Rapucation

Sherwin Kirindongo

Sherwin werkte mee aan de First-ID projecten van Rapucation. Daarna was hij geruimte tijd betrokken bij een initiatief genaamd ‘veilig muziekonderwijs‘. De laatste jaren maakte hij samen met Wietske Tijssen met alle leerlingen van een basisschool een rap (2022) en als laatste een rap met alle docenten van deze basisschool (2023)

Verder demonstreert Sherwin in korte filmpjes de gebaren van VOH.