ALGEMENE VOORWAARDEN VRIENDELIJK ORDE HOUDEN
– Binnen een week na betaling ontvangt je van ons een mail met informatie over de cursus.
– Je neemt deel aan de cursus die vier en een half uur duurt. Dit kan een online cursus zijn op afspraak of een cursus in Amsterdam van 10:00 – 14:30, inclusief lunch.
– Bij de online cursus krijg je vooraf materiaal toegestuurd per mail om uit te printen. Bij de cursus in Amsterdam krijg je de handleiding van Vriendelijk Orde Houden en het boek “Vrede kun je leren”.
– Aan het einde van de online cursus krijg je per mail een certificaat van deelname. Tijdens de cursus in Amsterdam ontvang je na afloop een certificaat van deelname.
– Na de cursus ontvang je via het e-mailadres rapucation.eu@gmail.com een aantal mails met de vragen over jouw toepassingen van Vriendelijk Orde Houden.
– Na de cursus krijg je indien gewenst gedurende een half jaar begeleiding per mail en kun je de onlineomgeving blijven gebruiken.
– Indien gewenst beoordeelt de cursusleider twee door jouw opgestuurde filmopnames van jouw lessen.

CONDITIES
De Stichting Rapucation verplicht zich ertoe de cursus te verzorgen op de afgesproken cursusdatum.
De cursus gaat altijd door behalve in het geval van ziekte en natuurrampen. In dat geval zoeken wij een nieuwe datum. Tijdens de cursus bepalen we de datum waarop de begeleiding per mail eindigt. Na die datum is het niet meer mogelijk om films van lessen op te sturen.

GEHEIMHOUDING
De Stichting Rapuction garandeert dat zij informatie die zij verkrijgt tijdens de cursus nimmer ter beschikking zal stellen aan derden. Tijdens het half jaar dat voor de begeleiding is uitgetrokken, bewaart de Stiching Rapucation jouw gegevens. Daarna worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en wordt filmmateriaal verwijderd, tenzij je zelf aangeeft behoefte te hebben aan extra begeleiding.

VERANTWOORDELIJKHEID CURSIST
Je bepaalt zelf of je wel of niet twee gefilmde lessen opstuurt ter beoordeling van de coach van Vriendelijk Orde Houden.

GARANTIE / COPYRIGHT STICHTING RAPUCATION :
De stichting is verantwoordelijk voor het actualiseren van de handleiding en onlinemateriaal dat hoort bij Vriendelijk Orde Houden. Tevens zorgt de stichting voor een geschikte werkruimte voor de cursus. Eigendomsrecht van de inhoud van de handleiding en van het onlinemateriaal op de site berust bij de Stichting Rapucation. Delen van het materiaal van de cursus graag in overleg: https://www.vriendelijkordehouden.nl/contact/
Bij toestemming altijd ons websiteadres vermelden.
Als er een te groot bedrag is overgemaakt dan wordt het surplus binnen drie weken teruggestort. Bij inschrijving worden deelnemers aangemeld voor de nieuwsbrief van Vriendelijk orde houden.

KOSTEN
De Stichting Rapucation brengt 400 euro in rekening. Voor studenten is er een gereduceerd tarief van 350 euro.
De Stichting Rapucation is geaccrediteerd bij het CRKBO en daarom vrijgesteld van b.t.w.

DECLAREREN BIJ DE SCHOOL
Iedere docent in Nederland heeft recht op bijscholing. Overhandig daarvoor je bankafschrift en de mail die je na de betaling van de cursus ontvangt aan de administratie van je school.

ANNULEREN CURSUS
Tot 14 dagen na de inschrijving heb je recht op annulering. Bij ziekte of andere omstandigheden heb je tot 24 uur voorafgaande aan de cursus de mogelijkheid om een andere cursusdag te kiezen. Bij te late afmelding volgt geen restitutie.