Wat is het CRKBO?

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Zie site CRKBO

Registratie Rapucation/Vriendelijk Orde Houden

Op 28 maart 2018 ontving Rapucation/Vriendelijk Orde Houden  een mail van het CRKBO dat wij als instelling zijn geregistreerd. Rapucation/Vriendelijk orde voldoet daarmee aan criteria van het CRKBO.

Als je klikt op deze link en in het linker veld ‘rapucation’ invult, verschijnt Rapucation/Vriendelijk Orde Houden als geregistreerde instelling. Een belangrijkste gevolg van deze registratie is dat Rapucation is vrijgesteld van het heffen van btw. Daarmee zijn wij voor onze klanten voordeliger.

Bij de beoordeling let het CRKBO onder andere op:

  • AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Zie het punt geheimhouding van onze algemene voorwaarden.
  • De Klachtenprocedure
  • Door deelnemers in te leveren cursus en docentenevaluaties (zie hieronder).

Beoordeling door cursisten

Dit laatste punt heeft ons geholpen bij het verbeteren van ons aanbod. Na een cursus leggen wij de deelnemers deze vragen voor met als doel onze kwaliteit te verbeteren.

a) Was uw coach vriendelijk?
b) Was uw coach duidelijk?
c) Was de presentatie helder
d) Is de hand-out duidelijk?
e) Hoe groot acht u de kans dat u in de toekomst vriendelijker en duidelijker kunt lesgeven?
f) Heeft u nog op of aanmerkingen naar aanleiding van deze cursus?

Vanaf 2018 evalueert VOH elke cursus met deze vragenlijst. De eerste 10 beoordelingen waren gemiddeld een 8.6. Vooral de opmerkingen bij punt f van cursisten stellen ons in staat gericht verbeteringen aan te brengen aan het cursusmateriaal en aan onze werkwijze. Leidt een suggestie van een cursist tot een verbetering van VOH, dan vermelden wij dat onderaan bij de betreffende module bij het punt ‘credits’. Op deze manier is de  kennis op onze site mede door bijdragen van cursisten vergroot. Als VOH bij het raadplegen van deskundigen en de door hun geschreven boeken verbeteringen aanbrengt, vermelden wij dit ook bij het punt ‘credits’. Om zoveel mogelijk docenten van de door ons verzamelde kennis te laten profiteren, is deze gratis beschikbaar.

22 maart 2023 beoordeling van onze cursus door de laatste tien cursisten: 9.4