Gebruikte termen – Jargon

Gaandeweg is Vriendelijk orde houden (VOH) gebruik gaan maken van jargon. Sommige termen bedachten wij zelf: Handelingsladder, Spiegelmap, Spiekbrief. Andere zijn bedacht door cursisten: Tip, Tipboek. Weer andere termen zijn ons aangereikt door deskundigen: Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming.

Deze pagina ‘Gebruikte termen – Jargon’  is direct te bereiken via het uiklapmenu van ‘Over ons

Overal waar wij deze termen gebruiken schrijven wij deze met een hoofdletter om de lezer eraan te herinneren dat Vriendelijk orde houden aan deze termen een specifieke betekenis geeft.

HandelingsladderLeerlingen die gedrag vertonen dat niet past bij het kader stuurt de docent op een vriendelijke en duidelijke manier bij met de vier stappen van de Handelingsladder. Elke stap geeft een leerling de kans daar goed op te reageren. Meer informatie hierover bij de invalshoek Aansturen en bijsturen.
KaderEen kader geeft iedereen (docent en leerlingen) algemene aanwijzingen voor gedrag. Hierdoor is voor iedereen duidelijk welk gedrag er wordt verwacht. Met een duidelijk dader ziet de docent direct of een leerling wel of niet aan deze verwachtingen van het kader voldoet. Meer informatie hierover bij de invalshoek ‘Duidelijk’. Lees meer: https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/duidelijk/#kader
KwalificatieKwalificatie is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Kwalificatie heeft te maken met overdracht en verwerving van kennis, vaardigheden en houdingen die kwalificeren om ‘iets’ te doen, zowel voor een beroep als voor het leven in een complexe moderne samenleving. Meer informatie bij de invalshoek ‘Duidelijk’ bij onderwijsdoelen.
MotivatiecoachVervangende term voor docent. In de rol van Motivatiecoach stimuleer je intrinsieke motivatie. Deze term is gemunt door Ruben van den Broek, cursist bij Vriendelijk orde houden in 2010. Lees meer: https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/inleiding/checklist-voor-motivatiecoach/
PersoonsvormingPersoonsvorming is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Bij Persoonsvorming kun je denken aan kwaliteiten als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ook volwassenheid. Meer informatie bij de invalshoek ‘Duidelijk’ bij onderwijsdoelen.
SocialisatieSocialisatie is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Socialisatie heeft te maken inleiding in en verbinding met bestaande tradities en praktijken – zowel sociaal-culturele, politieke, religieuze en levensbeschouwelijke praktijk, als beroeps- en professionele praktijken. Meer informatie bij de invalshoek ‘Duidelijk’ bij onderwijsdoelen.
SpiegelmapDe Spiegelmap is een hulpmiddel van Vriendelijk orde houden om tijdens frontaal lesgeven voor iedereen zichtbaar bij te houden hoeveel Tips je hebt gegeven.
Met de kleuren van de Spiegelmap geeft je de grens aan. Geen Tip – blauw, Na eerste Tip – groen. Na tweede Tip – Oranje. Lees meer: https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/aansturen-en-bijsturen/aansturen-met-tip/#vierpuntdrie
SpiekbriefDe Spiekbrief beschrijft een serie handelingen waarmee je op een vriendelijke en duidelijke manier zowel aan- als bijstuurt. Bij elke handeling hebben leerlingen een kans daar goed op te reageren. Meer informatie over de Spiekbrief: https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/aansturen-en-bijsturen/inleiding/#spiekbrief
TipEen Tip is een positieve aanwijzing die in de plaats komt van een waarschuwing. Lees meer:
https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/aansturen-en-bijsturen/aansturen-met-tip/
TipboekHet Tipboek gebruik je om Tips te noteren tijdens frontaal lesgeven. Deze manier van noteren oogt vriendelijker dan wanneer je de Tips direct op een lijst zou noteren. Lees meer: https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/aansturen-en-bijsturen/aansturen-met-tip/#vierpunttwee
VerwachtingsmanagementMet verwachtingsmanagement maakt de docent aan de leerlingen duidelijk wat ze op dit moment horen te doen. Als de docent begint met een andere werkvorm en daarom een andere activiteit van de groep verwacht, dan laat hij de nieuwe instructies zien met verwachtingsmanagement. Lees meer: https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/duidelijk/#verwachtingsmanagement
Credits
John Hendriks – Docentopleider Horeca & Voeding
Coördinator H&V Faculteit Onderwijs en Opvoeding HvA
Tijdens een gastles van Vriendelijk orde houden op de HvA gaf John Hendriks ons het advies om elke les te beginnen met het behandelen van moeilijke woorden die horen bij de les. Dankzij dit advies begint de cursus Vriendelijk orde houden met het bespreken van de gebruikte terminologie en raden wij docenten aan om ook hun eigen lessen te beginnen met het behandelen van moeilijke woorden.