Gebruikte termen – Jargon

Gaandeweg is Vriendelijk orde houden (VOH) gebruik gaan maken van jargon. Sommige termen bedachten wij zelf: Handelingsladder, Tijdrovende opdracht, Spiegelmap, Spiekbrief. Andere zijn bedacht door cursisten: Tip, Tipboek. Weer andere termen zijn ons aangereikt door deskundigen: Kwalificatie, Socialisatie en Persoonsvorming.

Deze pagina ‘Gebruikte termen – Jargon’  is direct te bereiken via het uiklapmenu van ‘Over ons

Overal waar wij deze termen gebruiken schrijven wij deze met een hoofdletter om de lezer eraan te herinneren dat Vriendelijk orde houden aan deze termen een specifieke betekenis geeft.

Handelingsladder Leerlingen die gedrag vertonen dat niet past bij het kader stuurt je op een vriendelijke en duidelijke manier bij met de vier stappen van de Handelingsladder. Elke stap geeft een leerling de kans daar goed op te reageren. Meer informatie hierover bij de invalshoek Aansturen en bijsturen.
Kwalificatie Kwalificatie is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Kwalificatie heeft te maken met overdracht en verwerving van kennis, vaardigheden en houdingen die kwalificeren om ‘iets’ te doen, zowel voor een beroep als voor het leven in een complexe moderne samenleving. Meer informatie bij de invalshoek ‘Duidelijk’ bij onderwijsdoelen.
Motivatiecoach Vervangende term voor docent. In de rol van Motivatiecoach stimuleer je intrinsieke motivatie. Deze term is gemunt door Ruben van den Broek, cursist bij Vriendelijk orde houden in 2010. Lees meer
Persoonsvorming Persoonsvorming is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Bij Persoonsvorming kun je denken aan kwaliteiten als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ook volwassenheid. Meer informatie bij de invalshoek ‘Duidelijk’ bij onderwijsdoelen.
Socialisatie Socialisatie is een van de drie domeinen van Gert Biesta. Socialisatie heeft te maken inleiding in en verbinding met bestaande tradities en praktijken – zowel sociaal-culturele, politieke, religieuze en levensbeschouwelijke praktijk, als beroeps- en professionele praktijken. Meer informatie bij de invalshoek ‘Duidelijk’ bij onderwijsdoelen.
Spiegelmap De Spiegelmap is een hulpmiddel van Vriendelijk orde houden dat werkt als een telraam. Zowel tijdens frontaal lesgeven als tijdens zelfstandig werken houdt je met dit telraam bij hoeveel Tips je hebt gegeven. Je doet dit op een voor leerlingen zichtbare manier: Geen Tip – groen,  één of twee Tips – oranje. Twee of vier Tips rood. Met de kleuren van de Spiegelmap geeft de grens aan. Overschrijdt een leerling de grens dan onderneem je een actie. Die actie verschilt bij frontaal lesgeven en bij zelfstandig werken. Lees meer:
Spiekbrief De Spiekbrief beschrijft een serie handelingen waarmee je op een vriendelijke en duidelijke manier zowel aan- als bijstuurt. Bij elke handeling hebben leerlingen een kans daar goed op te reageren. Lees meer
Tijdrovende opdracht Een Tijdrovende opdracht is een opdracht die docenten geven aan een leerling die de les verstoort. Deze opdracht is effectief omdat deze de leerling tijd kost, vandaar de naam. De Tijdrovende opdracht is een cruciale stap is voor het bijsturen van gedrag. De Tijdrovende opdracht is niet alleen op het moment zelf effectief ook op termijn heeft het effect. Leerlingen zullen na verloop van tijd tegen elkaar zeggen: “Bij meester/juf X moet je een oppassen want daar krijg je een Tijdrovende opdracht”. Lees meer
Tip Een Tip is een positieve aanwijzing die in de plaats komt van een waarschuwing.  Een Tip is een niet vrijblijvende en telbare stap waarmee je gedrag aanstuurt. De stap leidt indien nodig tot een maatregel. Die maatregel heet bij VOH Tijdrovende opdracht en is de eerste stap waarmee je bijstuurt. Lees meer
Tipboek Het Tipboek gebruik je om Tips te noteren tijdens frontaal lesgeven. Deze manier van noteren oogt vriendelijker dan wanneer je de Tips direct op een lijst zou noteren. Lees meer
John Hendriks – Docentopleider Horeca & Voeding Coördinator H&V Faculteit Onderwijs en Opvoeding HvA Tijdens een gastles van Vriendelijk orde houden op de HvA gaf John Hendriks ons het advies om elke les te beginnen met het behandelen van moeilijke woorden die horen bij de les. Dankzij dit advies begint de cursus Vriendelijk orde houden met het bespreken van de gebruikte terminologie en raden wij docenten aan om ook hun eigen lessen te beginnen met het behandelen van moeilijke woorden.