Gert Biesta

De visie van Rapucation en van Vriendelijke orde houden vindt zijn theoretische onderbouwing in de drie dimensies van het onderwijs die Gert Biesta beschrijft in ‘The beautiful risk of Education’ (Biesta 2013) en in ‘Good Education in an Age of Measurement’ (Biesta 2012). Een verdere uitwerking van zijn theorie is te vinden in het artikel met als titel: Wereld-gericht onderwijs: vorming tot volwassenheid. Uit dat artikel is de nu volgende theoretische onderbouwing afkomstig:

  • Kwalificatie – Dit heeft te maken met overdracht en verwerving van kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen en jongeren kwalificeren om ‘iets’ te doen, zowel voor een beroep als voor het leven in een complexe moderne samenleving.
  • Socialisatie – Dit heeft te maken met de manier waarop het onderwijs kinderen inleidt in en verbindt met bestaande tradities en praktijken – zowel sociaal-culturele, politieke, religieuze en levensbeschouwelijke praktijk, als beroeps- en professionele praktijken.
  • Persoonsvorming – Daarbij kun je denken aan kwaliteiten als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ook volwassenheid.

De idee achter deze driedeling is allereerst dat iedere onderwijsactiviteit altijd een invloed heeft in deze drie domeinen – het gaat altijd ergens over, er worden altijd tradities gecommuniceerd, en het doet altijd iets met de persoon, positief of negatief. Maar als dat zo is, betekent het ook dat we in het onderwijs bewust moeten omgaan met de vraag wat we in ieder van deze domeinen wensen te bereiken en wat we willen dat onze studenten in ieder van deze domeinen bereiken. Daarmee verschijnen de domeinen niet alleen als drie functies van onderwijs – drie dimensies waarin onderwijs functioneert – maar ook als drie doeldomeinen – drie domeinen waarin we concrete doelen kunnen formuleren voor wat we willen bereiken en wat we willen dat onze studenten bereiken.

Tot zover het deel dat uit het artikel is overgenomen.

Voor onderwijsgevenden is het de uitdaging de drie dimensies in balans te houden. Biesta merkt op dat de laatste dimensie – Persoonsvorming – in het huidige onderwijs vaak te weinig aan bod komt. Met de juiste balans krijgen leerlingen kansen om volwassen in de wereld te zijn. Een van Biesta’s belangrijkste adviezen: De school heeft tot taak kwalificerings- en socialiseringsprocessen zo te laten verlopen dat elk kind of jongere op zijn eigen wijze in de (school)wereld tevoorschijn kan komen.

Meer over Gert Biesta: www.gertbiesta.com